Energieprijzen 2022
voor deelnemers raamovereenkomst

Schoolbesturen zijn bezig met de opmaak van de begroting voor 2022 en stellen zich terecht de vraag wat de impact is van de grote stijging van de energieprijzen op hun budgetten.

De prijsstijgingen van de voorbije weken en maanden op de energiemarkten hebben ongetwijfeld een impact op de facturen voor aardgas en elektriciteit in 2022.

Dankzij gespreide aankopen in de voorbije 3 jaren hebben we de voor 2022 vereiste volumes aan aardgas en elektriciteit stapsgewijs opgebouwd. Op deze manier hebben we de stijging van de energieprijzen voor 2022 enigszins kunnen temperen.

Aardgas

Waar de prijs voor aardgas (enkel de commodity, dus zonder de distributiekosten en andere kosten en taksen) in 2021 nog 19,28 euro/MWh bedraagt, voorzien we voor 2022 een stijging naar 22,12 euro/MWh (een stijging van ongeveer 15%).

 


Elektriciteit

Waar de prijs voor elektriciteit (enkel de commodity, dus zonder de distributiekosten en andere kosten en taksen) in 2021 nog 54,75 euro/MWh bedraagt, voorzien we voor 2022 een stijging naar 80,17 euro/MWh (een stijging met ongeveer 46%).

 


Voor zover als nodig verwijzen we graag nog eens naar het adagium dat “de goedkoopste energie die is die je niet verbruikt.”  Met de huidige energieprijzen betalen investeringen in energie-efficiëntie zich sneller terug en draag je bij tot de reductie van de CO2-uitstoot.

Zelf energie opwekken (bijvoorbeeld via zonnepanelen) blijft een interessante investering ondanks de afschaffing van de terugdraaiende teller.  Het verhogen van het zelfverbruik (verbruiken wanneer je energie opwekt) is hierbij na te streven.

Wij herinneren ten slotte ook aan de gratis energiemonitoring via EnergieID die scholen (die ingeschreven zijn in de raamovereenkomsten energie) toelaat hun energieverbruik op te volgen zonder dat zij daar werk aan hebben.


Meer informatie vind je op www.klimaatscholen2050.be/energiemonitoring . Wij zorgen ervoor dat de energieverbruiken van jouw school automatisch worden ingeladen. Het volstaat een account aan te maken in EnergieID. Scholen met een digitale meter en PV-panelen kunnen ook zien wat hun zelfverbruik is.Kristine De Saeger
14 december, 2021
Archief
nieuwe raamovereenkomst 'Bring Your Own Device'
voor laptops, chromebooks en iPads