Gesloten raamovereenkomst ‘industriële gassen’
geef je mandaat vóór 14 februari !

De raamovereenkomst voor de aankoop van industriële gassen loopt af op 1 juni 2023. Het gaat hier over industriële gassen die onder meer gebruikt worden in de praktijklessen lassen,  auto, carrosserie, landbouw, mechanica …Concreet spreken we hier over volgende gassen: argon, menggas (argon en CO2), zuurstof, stikstof, acetyleen.
In deze raamovereenkomst zit de huurprijs van de flessen inbegrepen.

Vanuit de marktverkenning stelden we vast dat we hiervoor best werken met een 'gesloten' raamovereenkomst. Dit is een raamovereenkomst waar voorafgaand aan de plaatsing van de procedure een mandaat wordt gegeven door de toekomstige afnemer.  Om de gewenste volumekortingen te bekomen is het voor deze opdracht van belang dat vzw DOKO op voorhand en met (relatieve) zekerheid een volume aan de markt aanbiedt via een vaste lijst van afnemers. Achteraf inschrijven zal dus niet meer mogelijk zijn.

Mandaat

Inschrijvingen op dit contract zijn alleen geldig als het bestuur van je instelling (de vzw) aan vzw DOKO een geldig ondertekend en onherroepelijk mandaat bezorgt. Dit kan enkel als strategische inkoper digitaal aangeleverd worden.

De sluiting van de opdracht is voorzien tegen 1 mei 2023. Om die timing te respecteren moeten we het bestek eind februari kunnen publiceren.

Het mandaat moet daarom uiterlijk op 14 februari 2023 bezorgd worden. 
Bij vragen: info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Indien je intekent op dit aanbod en je hebt een lopend leveringscontract, zorg er dan voor dat je tijdig je bestaand contract opzegt.

Kristine De Saeger
12 januari, 2023
Archief
Raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs
wordt met 1 jaar verlengd