gewijzigde procedure raamovereenkomst ‘industriële gassen’
geen voorafgaand mandaat nodig!

De raamovereenkomst voor de aankoop van industriële gassen loopt af op 1 juni 2023. Het gaat hier over industriële gassen die onder meer gebruikt worden in de praktijklessen lassen,  auto, carrosserie, landbouw, mechanica …Concreet spreken we hier over volgende gassen: argon, menggassen met argon, zuurstof, stikstof en acetyleen. 

Vanuit de marktverkenning werd vastgesteld dat er best werd gewerkt met een 'gesloten' raamovereenkomst. Dit is een raamovereenkomst waar voorafgaand aan de plaatsing van de procedure een mandaat wordt gegeven door de toekomstige afnemers.  Om de gewenste volumekortingen te bekomen is het immers van belang om op voorhand en met (relatieve) zekerheid een af te nemen volume te kennen. 

De lage interesse in deze raamovereenkomst noopt nu tot het herbekijken van de aard van de procedure en DOKO heeft beslist om over te schakelen naar een open raamovereenkomst. Op die manier zullen schoolbesturen de eenheidsprijzen kennen alvorens zij inschrijven.

Er dient dus niet meer op voorhand ingeschreven te worden op deze raamovereenkomst. Schoolbesturen die reeds hun mandaat hebben bezorgd voor de gesloten raamovereenkomst zijn automatisch ingeschreven voor de open raamovereenkomst. Zij dienen dus geen verdere stappen te ondernemen.


 Bij vragen: info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Kristine De Saeger
9 februari, 2023
Archief
Raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs
wordt met 1 jaar verlengd