Netwerkgroepen juni
intervisiemoment voor strategische inkopers

De mensen die nu bij de verschillende besturen instaan voor aankopen en met de wetgeving overheidsopdrachten geconfronteerd worden, hebben zelden een klankbord bij hun directe collega’s. Voor hen is het waardevol te kunnen afstemmen met ‘gelijkgezinden’, mensen die ook ervaring hebben met deze materie.

Tijdens de netwerkgroepen wordt er onder gelijkgezinden over overheidsopdrachten overlegd. De stafmedewerkers van DOKO doen hier ook een voorstelling van lopende en toekomstige raamovereenkomsten.

De netwerkbijeenkomsten voorzien in juni 2021 organiseren we digitaal op twee momenten:

Voor de regio’s Oost- en West-Vlaanderen, maar anderen zijn uiteraard ook welkom: dinsdag 8 juni 2021 om 9.30 uur;

Voor de regio’s Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel, en wie niet kan op het ander moment: vrijdag 11 juni 2021 om 9.30 uur

Eens ingeschreven ontvang je meer informatie en de link naar de digitale vergadering. 

Kristine De Saeger
26 mei, 2021
Archief
Raamovereenkomst Copiers
Prijsaanpassing