Nieuwe  elektriciteitsleverancier
vanaf 1-1-2022

De huidige raamovereenkomsten voor de levering van aardgas en elektriciteit met EDF/Luminus voor de periode 2018-2021 lopen af op 31 december 2021.

In 2019 hebben wij de aanbesteding gedaan voor de energielevering in 2022-2023. Op deze manier konden wij de energie-aankopen voor die twee leveringsjaren spreiden in de tijd.

De leverancier voor de levering van aardgas in 2022-2023 blijft EDF/Luminus zodat de huidige dienstverlening kan blijven lopen.

Voor de levering van elektriciteit in 2022-2023 is de nieuwe leverancier DATS24/Eoly van de Colruyt-Group.

DATS24/Eoly zorgt voor de overdracht van de EAN-nummers binnen de raamovereenkomst elektriciteit op 31 december 2021. Jullie hoeven hiervoor niks te doen. Jullie elektriciteitsverbruik vanaf 1 januari 2022 zal gefactureerd worden door DATS24/Eoly.

Bij elke leverancierswissel stuurt Fluvius automatisch e-mails / brieven naar de klanten om de meterstanden te bezorgen. Het is best dat deze info aan Fluvius bezorgd wordt, zodat Luminus voor elektriciteit de eindafrekening kan maken met zo veel mogelijk effectieve tellerstanden. Indien de gegevens niet naar Fluvius doorgestuurd worden, maken ze schattingen en die zijn niet altijd even correct. 


De prijzen voor aardgas in 2022 vinden jullie hier.

De prijzen voor elektriciteit in 2022 vinden jullie hier.

Kristine De Saeger
13 december, 2021
Archief
Registreer je als inkoper!
bij bestelling uit raamovereenkomsten