nieuwe raamovereenkomst 'Bring Your Own Device'
voor laptops, chromebooks en iPads

DOKO heeft voor de verdere digitalisering van jouw school een nieuwe raamovereenkomst ‘Bring Your Own Device’. Deze raamovereenkomst omvat de aankoop en huur van windows laptops A-merken, Chromebooks A-merken en tablets met iOS voor leerlingen en voor scholen (enkel huur en eventuele overname na huur) met all-in onderhoudscontract.

De overeenkomst is een open raamovereenkomst (je kan dus op elk moment instappen) en heeft een looptijd van 4 jaar (2+1+1). Alleen in het eerste jaar van de raamovereenkomst kan een deelopdracht geplaatst worden volgens het cascadesysteem waarbij de eenheidsprijzen uit de inventaris gelden. Vanaf het tweede jaar kunnen jullie ook toestellen bestellen via een mini-competitie onder de gegunde leveranciers. De procedure is conform de wetgeving overheidsopdrachten.

Alle concrete info en contactgegevens vinden jullie op de DOKO website onder deze pagina. Je vindt naast de interessante inventarisprijzen ook een opsomming van de belangrijkste voordelen van deze raamovereenkomst.

Scholen kunnen de gekleurde Digisprongmiddelen nog aanwenden tot 31 augustus 2023 als ze komend schooljaar 22-23 instappen in deze BYOD formule. De middelen dienen via aankoop, leasing of huurkoop aangewend te worden voor de doelstelling waarvoor ze worden toegekend en dit ten laatste in het schooljaar 2022-2023. Digisprong: veelgestelde vragen en antwoorden.

Vergeet je niet te registreren als ‘strategisch inkoper’ om je mandaat te geven vooraleer je kan bestellen.

Deze raamovereenkomst staat ook open voor de laptopsubsidie voor leerkrachten en personeelsleden van de besturen. 


# Byod
Kristine De Saeger
20 april, 2022
Labels
Wijzig
Archief
aankoop sneltesten
Waar kan je sneltesten kopen?