Raamovereenkomst schoolboeken basisonderwijs
overname Standaard Boekhandel

Standaard Boekhandel liet ons weten dat zij haar activiteiten gerelateerd aan de levering van schoolboeken basisonderwijs wenst over te dragen aan Cloudwise Belgium. De overdracht vereist een voorafgaandelijke goedkeuring door DOKO. 
DOKO gaat akkoord met de overdracht van de raamovereenkomst schoolboeken basisonderwijs naar Cloudwise Belgium.

Cloudwise Belgium heeft ons intussen de nodige garanties gegeven over:

- de economische en financiële draagkracht van Cloudwise Belgium;
- de technische en beroepsbekwaamheid van Cloudwise Belgium;
- de correcte uitvoering van de dienstverlening, inclusief toegestane (volume-)kortingen zoals beschreven in de offerte van Standaard Boekhandel.

In de brief van Cloudwise Belgium vinden jullie meer details over hoe zij de dienstverlening zullen verderzetten en meer in het bijzonder hoe de bestellingen voor volgend schooljaar kunnen geplaatst worden en wie de aanspreekpunten zijn.

DOKO zal nauw toezien op een goede uitvoering van de opdracht. Indien scholen problemen ervaren met de uitvoering van deze opdracht door Cloudwise Belgium dan vragen we deze te melden op info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen. We hebben er alle vertrouwen in dat alles goed zal lopen.

Kristine De Saeger
18 maart, 2021
Archief
CO2-meters