schrijf voor 15 juli in voor de nieuwe raamovereenkomsten aardgas en elektriciteit

Vzw DOKO schrijft na de zomervakantie een nieuwe opdracht uit voor de levering van aardgas en elektriciteit in de jaren 2026 tot en met 2029.

Om met deze opdracht naar de markt te gaan moeten schoolbesturen voorafgaand hun mandaat bezorgen aan DOKO zodat we een inschatting kunnen maken van de volumes die we moeten aankopen.

Binnen onze aankoopstrategie kopen we met DOKO energie gespreid aan gedurende de drie jaren voorafgaand aan het leveringsjaar. Zo kunnen we tot op zekere hoogte en voor wat de energiekost betreft, budgetzekerheid bieden aan de schoolbesturen.

Met jullie mandaten kan DOKO vanaf januari 2023 aankopen doen van volumes die in 2026 geleverd worden.

Wie niet tijdig zijn mandaat bezorgt aan DOKO kan niet deelnemen aan deze raamovereenkomst. Dit houdt in dat een bestuur dan zelf een aanbesteding moet opzetten voor de levering van energie in 2026 en nadien.

Je kunt  nog tot 15 juli digitaal inschrijven voor deze nieuwe raamovereenkomsten aardgas en elektriciteit op de DOKO-website.

Wij vertellen je graag meer over deze opdracht tijdens een webinar op vrijdagochtend 20 mei 2022 om 10 uur. Schrijf je nu in.

Olivier De Ryckere
12 mei, 2022
Archief
nieuwe raamovereenkomst 'Bring Your Own Device'
voor laptops, chromebooks en iPads