Verplicht doorgeven alle opdrachten tegen 15 maart!
Totale som overheidsopdrachten

Wij herinneren jullie graag aan de driejaarlijkse verplichting om de totale waarde door te geven van alle opdrachten waarvan de waarde onder de Europese bekendmakingsdrempels valt.

Ten laatste op 15 maart 2021 moeten schoolbesturen de totale waarde van alle overheidsopdrachten onder de Europese bekendmakingsdrempels (opgesplitst in werken, leveringen en diensten) die ze in 2018, 2019 en 2020 hebben gegund, meedelen aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (Dienst Overheidsopdrachten). Het doorgeven van deze info is verplicht op basis van artikel 165 van de overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016.
De gegevens worden gebundeld in een ‘statistisch rapport’ dat bestemd is voor de Europese Commissie; een van de cruciale tools om zicht te houden op het gunningsgedrag van de aanbestedende overheden.

Over welke gegevens gaat het? 

De Overheidsopdrachtenwet verplicht de aanbestedende overheden, en dus schoolbesturen, om de Dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij elke 3 jaar de totale waarde door te geven van alle opdrachten waarvan de waarde onder de Europese bekendmakingsdrempels valt.
Het gaat dus over eigen uitgeschreven dossiers onder de Europese Drempel. Aankopen via de raamovereenkomsten van DOKO moeten dus niet worden meegeteld.

Over welke drempels gaat het?

Voor 2018 en 2019:
221 000 euro voor diensten en leveringen en 5.548.000 euro voor werken.
Voor 2020: 
diensten en leveringen 214 000 euro en werken 5.350.000 euro.

Hoe moet de informatie worden ingediend?

De federale overheid heeft een online platform https://overheidsopdrachten.belgie.be/nl  opgezet voor de input van de informatie.
Daar moet elke aanbestedende overheid voor zich de gevraagde bedragen ingeven, opgesplitst per categorie (werken, leveringen en diensten) en per jaar.

Verplicht doorgeven alle opdrachten tegen 15 maart!
Administrator
9 februari, 2021
Archief
Raamovereenkomst Copiers
Prijsaanpassing