Wat te doen met facturen Cloudwise?
Laattijdige leveringen schoolboeken

Scholen krijgen aanmaningen van Cloudwise Belgium om hun facturen te betalen en vragen ons wat te doen.

Het inhouden van volledige betalingen blijft van toepassing zolang er nog delen van de oorspronkelijke bestelling ontbreken.

Wanneer alle goederen geleverd werden of het saldo van de te leveren bestelling werd geannuleerd, dan is er uiteraard geen reden meer om de totale bedragen in te houden. Dan stellen we voor dat het bestuur 90 % van de goedgekeurde facturen betaalt. Het inhouden van 10 % moet volstaan voor de vertragingsboete die Cloudwise redelijkerwijs verschuldigd is .

Die werkwijze kan ook aangehouden worden wanneer besturen het aangewezen vinden om tussentijdse facturen toch al te betalen. Dan betaal je ook steeds 90 % van de factuur voor de goedgekeurde levering.

DOKO onderhandelt momenteel met Cloudwise over de berekeningswijze van de schadevergoeding voor de getroffen scholen.

Deze onderhandelingen hebben tot doel te komen tot een globale regeling/dading om te vermijden dat er ellenlange discussies en/of gerechtelijke procedures zijn tussen Cloudwise en elke school afzonderlijk zonder garantie op een vergoeding voor de scholen.

We mikken minstens op het verkrijgen voor onze scholen van een billijke vertragingsboete plus de compensatie van de kopiekosten aan 5 eurocent/kopie.

Wij hopen heel binnenkort de details te kunnen meedelen van deze dading. Het is onze bedoeling dat scholen elk een voorstel van schadevergoeding zullen ontvangen dat berekend is op basis van de principes vastgelegd in de dading. Scholen kunnen dan vrij kiezen om al dan niet in te gaan op dit voorstel.

Wij houden jullie op de hoogte van de resultaten van onze onderhandelingen met Cloudwise Belgium.


Kristine De Saeger
19 augustus, 2021
Archief
CO2-meters
update aankoopprijzen