Webinar afrekening schadevergoeding door Cloudwise

Meer dan 300 deelnemers waren aanwezig voor onze webinar van 18 januari over de globale schaderegeling met Cloudwise voor de laattijdige leveringen van schoolboeken basisonderwijs.

Je vindt hierover volgende documenten op onze website:

Om toegang te krijgen tot deze informatie moet je eerst inloggen. Ervaar je problemen bij het inloggen? Contacteer dan Ann Walterus of Kristine De Saeger.

We wijzen op het VERTROUWELIJK karakter van deze documenten en vragen je om niet te communiceren of inzage te geven in deze overeenkomst aan derden, tenzij je daartoe wettelijk verplicht zou zijn ingevolge een rechterlijke uitspraak, een bevel van de toezichthoudende overheid of de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur.

Is de berekening van de schadevergoeding fout of onduidelijk? Meld dit dan rechtstreeks aan je relatiebeheerder bij Cloudwise (met info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen in cc).


Let er op dat de facturen gecedeerd worden aan BELFIUS. Je kunt alleen geldig betalen op het rekeningnummer dat door BELFIUS op de facturen wordt vermeld.

Kristine De Saeger
24 december, 2021
Archief
aankoop sneltesten
Waar kan je sneltesten kopen?