Aankoopcentrale en Raamovereenkomsten

De wetgeving overheidsopdrachten brengt heel wat verplichtingen, werk en risico's met zich mee voor besturen die een aankoop willen doen. DOKO wil haar leden hierbij ondersteunen. DOKO neemt onder meer de rol op van aankoopcentrale. 

Als aankoopcentrale biedt DOKO aan haar leden raamovereenkomsten aan met betrekking tot leveringen of diensten. Heel concreet betekent dit dat de leden zelf geen aparte plaatsingsprocedure meer moeten doorlopen om in overeenstemming te zijn met de wetgeving overheidsopdrachten. DOKO neemt dit zoveel als mogelijk van hen over. Leden kunnen op die manier eenvoudig goederen en diensten aankopen op basis van de raamovereenkomsten afgesloten door DOKO.

Om op een raamovereenkomst van DOKO in te tekenen, volstaat het voor de leden van DOKO om de voorwaarden te aanvaarden en de specifieke toetredingsclausules te ondertekenen. Voor sommige raamovereenkomsten zoals bijvoorbeeld voor elektriciteit en aardgas wordt op voorhand een bindend mandaat gevraagd. Voor andere raamovereenkomst volstaat het dat dat mandaat wordt gegeven na het sluiten van de raamovereenkomst maar alleszins voorafgaand aan de eerste afname.

De lopende raamovereenkomsten, staan opgesomd in het overzicht hieronder. Door de linken aan te klikken, vind je per raamovereenkomst meer uitleg met onder meer het bestek, de contactpersoon bij DOKO en/of de leverancier, een downloadbaar mandaat en een link naar het inschrijvingsformulier. In een overgangsperiode maken we hiervoor afhankelijk van de herkomst van de raamovereenkomst, nog gebruik van het instrumentarium op de oorspronkelijke websites van IRO en ServiKO.

A

B

C

 • Catering
  • Raamovereenkomst voor het leveren van dag-eigen bereide schoolmaaltijden volgens het principe van de warme lijn 
  • Raamovereenkomst voor het leveren van bereide schoolmaaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken 
  Snel naar: Catering | 
 • Computers

  Een raamovereenkomst voor de aankoop van personal computers A-merken.

  Snel naar: Computers | 
 • Cyberverzekering
  Snel naar: Cyberverzekering | 

E

 • Elektriciteit
  • Een raamovereenkomst van ongeveer 150 GigaWatt elektriciteit die de oorsprong van de geleverde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen aantoont, met de aankoop van Garanties van Oorsprong
   Het gaat dus over de levering van 100% groene stroom.
  Snel naar: Elektriciteit | 
 • Energiemonitoring

  Raamovereenkomst van diensten m.b.t. de realisatie van energiebesparingen en de plaatsing van zonnepanelen.

   
  Snel naar: Energiemonitoring | 

G

 • Gas

  Een raamovereenkomst voor de aankoop van 500 GigaWatt aardgas en meer dan 3000 aansluitpunten.

  Snel naar: Aardgas | 

H

 • Handboeken basisonderwijs

  De raamovereenkomst voor handboeken basisonderwijs 2020: de inschrijvingen zijn geopend.

 • Handboeken secundair onderwijs

  Een raamovereenkomst voor handboeken secundair onderwijs. Dit voor zowel leveringen in bulk, interne boekenfondsen als externe boekenfondsen.
   

 • Haspels

  Raamovereenkomst voor de aankoop en het onderhoud voor brandbestrijdingsmiddelen.

 • Huisbrandolie

  De raamovereenkomst heeft als voorwerp de levering van stookolie hetzij op afroep, hetzij via automatische levering overeenkomstig de keuze van de klanten.

  Snel naar: Huisbrandolie | 

I

 • Industriële gassen

  Raamovereenkomst voor de levering van industriële gassen (argon, menggassen, zuurstof, stikstof, acetyleen,...).
   

  Snel naar: Industriële gassen | 

K

 • Kantoorpapier

  Raamovereenkomst voor de aankoop van kantoorpapier.

  Snel naar: Kantoorpapier | 
 • Kopieerapparaten

  Raamovereenkomst voor de huur en onderhoud van kopieerapparaten en printers met bijbehorende ondersteunende software.

   

  Snel naar: kopieerapparaten | 
 • Kantoormaterialen
  Een raamovereenkomst met meerdere deelnemers voor levering van school- en kantoorbenodigdheden
  • School- en kantoormateriaal inclusief knutsel- en hobbymateriaal: schrijfgerief, schaar, hobbyverf…
  • Papierwaren: kopieerpapier, mappen, omslagen, schriften…
  • Kleine elektronica/ kleine kantoormachines: labelmaker, rekenmachine, USB-stick, batterijen…
  • Didactisch materiaal en speelgoed: gezelschapsspelen, balspelen, wereldbol…
  Snel naar: Kantoormaterialen | 
 • Klimaatscholen2050

  Raamovereenkomst van diensten m.b.t. de realisatie van energiebesparingen en de plaatsing van zonnepanelen.

  Snel naar: Klimaatscholen2050 | 

L

 • Laptops

  Een raamovereenkomst voor de aankoop van nieuwe personal computers A-merken.

  Snel naar: Laptops | 

M

 • Mazout

  De raamovereenkomst heeft als voorwerp de levering van stookolie hetzij op afroep, hetzij via automatische levering overeenkomstig de keuze van de klanten.

  Snel naar: Stookolie | 

N

 • Netwerkcomponenten

  Een raamovereenkomst voor de aankoop van nieuwe netwerkcomponenten LAN & WLAN.

  Snel naar: Netwerkcomponenten | 

O

 • Omnium beroepsopdrachten

  Raamovereenkomst voor een verzekering Omnium beroepsopdrachten. De andere lopende raamovereenkomsten  kan je terugvinden onder het thema "Verzekeringen".

   
  Snel naar: Omnium beroepsopdrachten | 
 • Onderhoudsproducten (NIEUW)

  Raamovereenkomst voor de levering van schoonmaakproducten en kleine materialen .
   

  Snel naar: Schoonmaakproducten | 

P

 • PBM

  Raamovereenkomst voor de aankoop van Persoonlijk Beschermingsmateriaal

  Snel naar: PBM | 
 • Personal computers
  Een raamovereenkomst voor de aankoop van nieuwe personal computers A-merken.
  Snel naar: Personal computers | 
 • Printers
  Raamovereenkomst voor de huur en onderhoud van kopieerapparaten en printers met bijbehorende ondersteunende software.
  Snel naar: Printers | 

R

S

 • School- en kantoormaterialen
  Een raamovereenkomst met meerdere deelnemers voor levering van school- en kantoorbenodigdheden
  • School- en kantoormateriaal inclusief knutsel- en hobbymateriaal: schrijfgerief, schaar, hobbyverf…
  • Papierwaren: kopieerpapier, mappen, omslagen, schriften…
  • Kleine elektronica/ kleine kantoormachines: labelmaker, rekenmachine, USB-stick, batterijen…
  • Didactisch materiaal en speelgoed: gezelschapsspelen, balspelen, wereldbol…
 • Schoolboeken secundair onderwijs

  Een raamovereenkomst voor schoolboeken secundair onderwijs.
  Dit voor zowel leveringen in bulk, interne boekenfondsen als externe boekenfondsen.

 • Schoonmaakproducten (NIEUW)

  Raamovereenkomst voor levering van schoonmaakproducten en kleine materialen.

  Snel naar: Schoonmaakproducten | 
 • Stookolie

  De raamovereenkomst voor de levering van stookolie hetzij op afroep, hetzij via automatische levering overeenkomstig de keuze van de klanten.

  Snel naar: Stookolie | 
 • Schoolmaaltijden
  • Raamovereenkomst voor het leveren van dag-eigen bereide schoolmaaltijden volgens het principe van de warme lijn.
  • Raamovereenkomst voor het leveren van bereide schoolmaaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken. 
  Snel naar: Catering | 

V

 • Verzekeringen

  De meeste raamovereenkomsten verzekeringen lopen in 2021 af:

  RaamovereenkomstenIngangsdatum Duur
  Schoolpolisseptember 20154+1+1
  Omnium beroepsopdrachtenseptember 20164+1+1
  BA Bestuurdersseptember 20164+1+1
  Brand en alle risico's elektronicaseptember 20173+1
  Arbeidsongevallenjanuari 20183+1
     

   Katholiek Onderwijs Vlaanderen is daarom in 2020 via DOKO vzw gestart met de aanbestedingen voor de vernieuwing van de verzekeringscontracten die in 2021 op eindvervaldag komen.

   Daarvoor stelden we recent via een mededingingsprocedure een verzekeringsmakelaar aan. Die makelaar staat ons bij met de realisatie van de nieuwe raamovereenkomsten.  IC-Verzekeringen behaalde voor deze opdracht in de aanstellingsprocedure de hoogste score, en dit zowel inzake prijs, kwaliteit van de aangeboden dienstverlening, het voorgestelde team én de visie op verzekeringen voor de onderwijssector.

   In een eerste fase in de vernieuwing van de verzekeringscontracten heeft IC-Verzekeringen een audit van de bestaande verzekeringspolissen uitgevoerd.  Die stap hoort thuis in de marktverkenning waarmee we een volledig en concreet inzicht willen verwerven, zowel in de huidige verzekeringswaarborgen als in de aangepaste waarborgen die we best voorzien voor de nieuwe verzekeringen.

   Er wordt gewerkt aan een basispakket verzekeringen bestaande uit brand, schoolpolis, BA-bestuurders, arbeidsongevallen en rechtsbijstand waarvoor schoolbesturen gaan kunnen intekenen.

   Bijkomend zullen schoolbesturen optioneel kunnen kiezen voor verzekeringen alle risico’s elektronica, reisverzekering, omnium beroepsopdrachten, autoverzekeringen en cyberverzekering.

   Tijdens een webinar worden (vooral de nieuwigheden van de) nieuwe raamovereenkomsten uitgebreid toegelicht. Deze webinar heeft plaats op:

   • Woensdag, 21 oktober van 10.00 tot 12.00 uur
   • Donderdag, 19 november van 14.00 tot 16.00 uur

    

   IC Verzekeringen heeft de uitnodigingen verstuurd om je in te schrijven voor één van deze sessies. Mocht je de uitnodiging niet ontvangen, aarzel dan niet om contact op te nemen via sales@ic-verzekeringen.be.

   Vanaf 21 oktober 2020 kunnen schoolbesturen een mandaat verlenen voor deze raamovereenkomsten verzekeringen. Wij zorgen dan samen met IC-verzekeringen voor nieuwe (raamovereenkomsten voor) verzekeringscontracten die optimaal aangepast zijn aan de gewijzigde reglementering en behoeften van onze scholen.

  Z

  • Zonnepanelen

   Raamovereenkomst van diensten m.b.t. de realisatie van energiebesparingen en de plaatsing van zonnepanelen

    
   Snel naar: Klimaatscholen2050 |