Aankoopcentrale en Raamovereenkomsten

De wetgeving overheidsopdrachten brengt heel wat verplichtingen, werk en risico's met zich mee voor besturen die een aankoop willen doen. DOKO wil haar leden hierbij ondersteunen. DOKO neemt onder meer de rol op van aankoopcentrale. 

Als aankoopcentrale biedt DOKO aan haar leden raamovereenkomsten aan met betrekking tot leveringen of diensten. Heel concreet betekent dit dat de leden zelf geen aparte plaatsingsprocedure meer moeten doorlopen om in overeenstemming te zijn met de wetgeving overheidsopdrachten. DOKO neemt dit zoveel als mogelijk van hen over. Leden kunnen op die manier eenvoudig goederen en diensten aankopen op basis van de raamovereenkomsten afgesloten door DOKO.

Om op een raamovereenkomst van DOKO in te tekenen, volstaat het voor de leden van DOKO om de voorwaarden te aanvaarden en de specifieke toetredingsclausules te ondertekenen. Voor sommige raamovereenkomsten zoals bijvoorbeeld voor elektriciteit en aardgas wordt op voorhand een bindend mandaat gevraagd. Voor andere raamovereenkomst volstaat het dat dat mandaat wordt gegeven na het sluiten van de raamovereenkomst maar alleszins voorafgaand aan de eerste afname.

De lopende raamovereenkomsten, staan opgesomd in het overzicht hieronder. Door de linken aan te klikken, vind je per raamovereenkomst meer uitleg met onder meer het bestek, de contactpersoon bij DOKO en/of de leverancier, een downloadbaar mandaat en een link naar het inschrijvingsformulier. In een overgangsperiode maken we hiervoor afhankelijk van de herkomst van de raamovereenkomst, nog gebruik van het instrumentarium op de oorspronkelijke websites van IRO en ServiKO.

A

 • Arbeidsongevallen

  Raamovereenkomst voor een verzekering arbeidsongevallen. De andere lopende raamovereenkomsten  kan je terugvinden onder het thema "Verzekeringen".

   
 • Aardgas (NIEUW)

  Raamovereenkomst voor de aankoop van ongeveer 500 GigaWatt aardgas en meer dan 3000 aansluitpunten.

  Snel naar: Aardgas | 

B

 • Brandpolis

  Raamovereenkomst voor een brandpolis. De andere lopende raamovereenkomsten van verzekeringen, kan je terugvinden onder het thema "Verzekeringen".

   

 • Burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders

  Raamovereenkomst voor een verzekering "Burgelijke Aansprakelijkheid Bestuurders". De andere lopende raamovereenkomsten van verzekeringen, kan je terugvinden onder het thema "Verzekeringen".

   

  Snel naar: BA Bestuurders | 
 • Brandbestrijdingsmiddelen

  Raamovereenkomst voor de aankoop en het onderhoud voor brandbestrijdingsmiddelen.

C

 • Catering
  • Raamovereenkomst voor het leveren van dag-eigen bereide schoolmaaltijden volgens het principe van de warme lijn 
  • Raamovereenkomst voor het leveren van bereide schoolmaaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken 
  Snel naar: Catering | 

E

 • Elektriciteit (NIEUW)
  • Een raamovereenkomst van ongeveer 150 GigaWatt elektriciteit die de oorsprong van de geleverde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen aantoont, met de aankoop van Garanties van Oorsprong
   Het gaat dus over de levering van 100% groene stroom.
  Snel naar: Elektriciteit | 
 • Energiemonitoring

  Raamovereenkomst van diensten m.b.t. de realisatie van energiebesparingen en de plaatsing van zonnepanelen.

   
  Snel naar: Energiemonitoring | 

G

 • Gas

  Een raamovereenkomst voor de aankoop van 500 GigaWatt aardgas en meer dan 3000 aansluitpunten.

  Snel naar: Aardgas | 

H

 • Handboeken basisonderwijs

  De huidige raamovereenkomsten handboeken basisonderwijs van IRO en ServiKO lopen af.
  De raamovereenkomst van IRO (nu van DOKO) is nog met één jaar verlengd voor schooljaar 2019-2020.
   

 • Handboeken secundair onderwijs

  Een raamovereenkomst voor handboeken secundair onderwijs. Dit voor zowel leveringen in bulk, interne boekenfondsen als externe boekenfondsen.
   

 • Haspels

  Raamovereenkomst voor de aankoop en het onderhoud voor brandbestrijdingsmiddelen.

 • Huisbrandolie

  De raamovereenkomst heeft als voorwerp de levering van stookolie hetzij op afroep, hetzij via automatische levering overeenkomstig de keuze van de klanten.

  Snel naar: Huisbrandolie | 

I

 • Industriële gassen

  Raamovereenkomst voor de levering van industriële gassen (argon, menggassen, zuurstof, stikstof, acetyleen,...).
   

  Snel naar: Industriële gassen | 

K

 • Kantoorpapier

  Raamovereenkomst voor de aankoop van kantoorpapier.

  Snel naar: Kantoorpapier | 
 • Kopieerapparaten

  Raamovereenkomst voor de huur en onderhoud van kopieerapparaten en printers met bijbehorende ondersteunende software.

   

  Snel naar: kopieerapparaten | 
 • Kantoormaterialen
  Een raamovereenkomst met meerdere deelnemers voor levering van school- en kantoorbenodigdheden
  • School- en kantoormateriaal inclusief knutsel- en hobbymateriaal: schrijfgerief, schaar, hobbyverf…
  • Papierwaren: kopieerpapier, mappen, omslagen, schriften…
  • Kleine elektronica/ kleine kantoormachines: labelmaker, rekenmachine, USB-stick, batterijen…
  • Didactisch materiaal en speelgoed: gezelschapsspelen, balspelen, wereldbol…
  Snel naar: Kantoormaterialen | 
 • Klimaatscholen2050

  Raamovereenkomst van diensten m.b.t. de realisatie van energiebesparingen en de plaatsing van zonnepanelen.

  Snel naar: Klimaatscholen2050 | 

L

 • Laptops (NIEUW)

  Een raamovereenkomst voor de aankoop van nieuwe personal computers A-merken.

  Snel naar: Laptops | 

M

 • Mazout

  De raamovereenkomst heeft als voorwerp de levering van stookolie hetzij op afroep, hetzij via automatische levering overeenkomstig de keuze van de klanten.

  Snel naar: Stookolie | 

O

 • Omnium beroepsopdrachten

  Raamovereenkomst voor een verzekering Omnium beroepsopdrachten. De andere lopende raamovereenkomsten  kan je terugvinden onder het thema "Verzekeringen".

   
  Snel naar: Omnium beroepsopdrachten | 
 • Onderhoudsproducten (in voorbereiding)

  Raamovereenkomst voor de levering van schoonmaakproducten en kleine materialen is in voorbereiding.
  Deze raamovereenkomst is gegund op 11 september 2019.
  De start, inschrijvingen mandaten, bekendmaking leverancier(s), prijzen en services is voorzien voor begin oktober 2019.

  Snel naar: Schoonmaakproducten | 

P

 • Personal computers (NIEUW)
  Een raamovereenkomst voor de aankoop van nieuwe personal computers A-merken.
  Snel naar: Personal computers | 
 • Printers
  Raamovereenkomst voor de huur en onderhoud van kopieerapparaten en printers met bijbehorende ondersteunende software.
  Snel naar: Printers | 

S

 • School- en kantoormaterialen
  Een raamovereenkomst met meerdere deelnemers voor levering van school- en kantoorbenodigdheden
  • School- en kantoormateriaal inclusief knutsel- en hobbymateriaal: schrijfgerief, schaar, hobbyverf…
  • Papierwaren: kopieerpapier, mappen, omslagen, schriften…
  • Kleine elektronica/ kleine kantoormachines: labelmaker, rekenmachine, USB-stick, batterijen…
  • Didactisch materiaal en speelgoed: gezelschapsspelen, balspelen, wereldbol…
 • Schoolboeken secundair onderwijs

  Een raamovereenkomst voor schoolboeken secundair onderwijs.
  Dit voor zowel leveringen in bulk, interne boekenfondsen als externe boekenfondsen.

 • Schoolpolis

  Raamovereenkomst voor een schoolpolis. De andere lopende raamovereenkomsten van verzekeringen, kan je terugvinden onder het thema "Verzekeringen".

  Snel naar: Schoolpolis | 
 • Schoonmaakproducten (NIEUW)

  Raamovereenkomst voor levering van schoonmaakproducten en kleine materialen.

  Snel naar: Schoonmaakproducten | 
 • Stookolie

  De raamovereenkomst voor de levering van stookolie hetzij op afroep, hetzij via automatische levering overeenkomstig de keuze van de klanten.

  Snel naar: Stookolie | 
 • Schoolmaaltijden
  • Raamovereenkomst voor het leveren van dag-eigen bereide schoolmaaltijden volgens het principe van de warme lijn.
  • Raamovereenkomst voor het leveren van bereide schoolmaaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken. 
  Snel naar: Catering | 

V

Z

 • Zonnepanelen

  Raamovereenkomst van diensten m.b.t. de realisatie van energiebesparingen en de plaatsing van zonnepanelen

   
  Snel naar: Klimaatscholen2050 |