Andere activiteiten

DOKO staat niet alleen in voor de ondersteuning op het vlak van aankoopbeleid en overheidsopdrachten. Ook de verkoop van leermateriaal, ontwikkeld door Katholiek Onderwijs Vlaanderen behoren tot haar portefeuille.

Lees ook

  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft zelf een aantal boeken, teksten en ander materiaal uit ter ondersteuning van de pastorale werking en het opvoedingsproject op school.  Zo zijn er bv. de ‘Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs’, de ‘Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs’, vasten- en adventsaffiches, pastorale steekkaarten enz.

    Daarnaast ontwikkelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook leerboeken en andere leermiddelen ter ondersteuning van nieuwe of vernieuwde leerplannen. Zo is er voor het basisonderwijs heel wat interessant materiaal rond ‘Zin in leren! Zin leven!’. Voor het secundair onderwijs vind je bv. voor het leerplan Informatica lesmateriaal rond Internettechnologie en Multimedia en voor het leerplan Handel lesmateriaal rond voorraad- en kassabeheer.

    Al deze zaken kunnen aangekocht worden tegen kostprijs. Bestellen kan via de verschillende bestelpagina’s:

  • PLATO staat voor Personeels-, Leerlingen- en Administratieve Toepassingen voor Onderwijs. PLATO is een elektronische oplossing om CLB's toe te laten personeelsadministratie te voeren.

    Meer informatie is terug te vinden op de PLATO-website.