Elektriciteit

  • Een raamovereenkomst voor de aankoop van elektriciteit die de oorsprong van de geleverde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen garandeert via de aankoop van Garanties van Oorsprong.
    Het gaat dus over de levering van 100% groene stroom.

Looptijd raamovereenkomst

1 januari 2018 tot 31 december 2021 (4 jaar)

Type raamovereenkomst

Gesloten raamovereenkomst

Bestek

Het gepubliceerde bestek.

Gunning

De opdracht werd gegund aan EDF Luminus.
Voor 2018 en 2019 gelden de volgende energieprijzen voor elektriciteit:

Eenheidsprijs hoogspanning

  2018 2019
Piek             58,612 euro /MWh 62,12 euro /MWh
Dal 35,742 euro /MWh 37,84 euro /MWh

 

Eenheidsprijs laagspanning

  2018 2019
Piek 57,631 euro /MWh 61,08 euro /MWh
Dal 36,211  euro /MWh 38,33 euro /MWh
Enkelvoudig 48,414 euro /MWh 51,29 euro /MWh
Exclusief nacht 36,211 euro /MWh 38,33 euro /MWh

 

Deze prijs omvat enkel de energiekost zoals aangeboden door EDF Luminus. De heffingen op het verbruik (energiebijdrage, financiering CREG, toeslag sociaal fonds, toeslag beschermde klanten en toekomstige heffingen waarop de leverancier geen invloed heeft), de BTW, de distributienettarieven en de transmissienettarieven vallen niet ten laste van de leverancier en zijn dus niet inbegrepen in de eenheidsprijzen. Ze zullen bijkomend op uw factuur worden toegevoegd.

In december 2019 zullen de energieprijzen voor 2020 bekendgemaakt worden. Die prijzen zijn het gevolg van de uitrol van een vooraf afgesproken aankoopstrategie.
EDF/Luminus stuurt geen facturen in de zomermaanden. Zo vermijden we achterstallige facturen omwille van de sluiting van onze scholen tijdens de zomervakantie.

Hoe inschrijven?

Indien je interesse hebt en een oplossing zoekt voor de levering van elektriciteit, neem dan zeker contact op met één van de medewerkers van DOKO .
Momenteel kunnen alleen onze leden in West-Vlaanderen nog inschrijven voor deze lopende raamovereenkomst. Dit kan door het mandaatformulier samen met het  excel invulformulier digitaal ondertekend terug te bezorgen aan info.doko [at] katholiekonderwijs.vlaanderen  

Contactgegevens leveranciers

EDF Luminus NV Markiesstraat 1, 1000 Brussel
business.services [at] luminus.be
De deelnemers van de raamovereenkomst kunnen ook inloggen op het webportaal https://my.luminusbusiness.be/gebruikers/inloggen

Handleiding webportaal

Contactpersonen bij DOKO

Olivier De Ryckere  en Stefan De Weerdt

Ook interesse in een andere raamovereenkomst?

Kijk dan zeker naar volgend overzicht.