Elektriciteit

  • Een raamovereenkomst voor de aankoop van elektriciteit die de oorsprong van de geleverde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen garandeert via de aankoop van Garanties van Oorsprong.
    Het gaat dus over de levering van 100% groene stroom.

Looptijd raamovereenkomst

1 januari 2018 tot 31 december 2021 (4 jaar)

NIEUW : 1 januari 2022  tot 31 december 2023

Type raamovereenkomst

Gesloten raamovereenkomst

NIEUW : Gesloten raamovereenkomst: inschrijvingen gebeuren vooraf en zijn enkel mogelijk tot 31 mei 2019

Bestek

Het gepubliceerde bestek.

NIEUW : Het bestek zal worden gepubliceerd NA het ontvangen van de mandaten/inschrijvingen

Gunning

De opdracht werd gegund aan EDF Luminus.
Voor 2018 en 2019 gelden de volgende energieprijzen voor elektriciteit:

Eenheidsprijs hoogspanning

  2018 2019
Piek             58,612 euro /MWh 62,12 euro /MWh
Dal 35,742 euro /MWh 37,84 euro /MWh

 

Eenheidsprijs laagspanning

  2018 2019
Piek 57,631 euro /MWh 61,08 euro /MWh
Dal 36,211  euro /MWh 38,33 euro /MWh
Enkelvoudig 48,414 euro /MWh 51,29 euro /MWh
Exclusief nacht 36,211 euro /MWh 38,33 euro /MWh

 

Deze prijs omvat enkel de energiekost zoals aangeboden door EDF Luminus. De heffingen op het verbruik (energiebijdrage, financiering CREG, toeslag sociaal fonds, toeslag beschermde klanten en toekomstige heffingen waarop de leverancier geen invloed heeft), de BTW, de distributienettarieven en de transmissienettarieven vallen niet ten laste van de leverancier en zijn dus niet inbegrepen in de eenheidsprijzen. Ze zullen bijkomend op uw factuur worden toegevoegd.

In december 2019 zullen de energieprijzen voor 2020 bekendgemaakt worden. Die prijzen zijn het gevolg van de uitrol van een vooraf afgesproken aankoopstrategie.
EDF/Luminus stuurt geen facturen in de zomermaanden. Zo vermijden we achterstallige facturen omwille van de sluiting van onze scholen tijdens de zomervakantie.

NIEUW : de opdracht zal in de loop van 2019 worden aanbesteed: de opdracht heeft tot doel het aanstellen van een energieleverancier waarbij posities in 2022 en 2023 kunnen vastgeklikt worden overeenkomstig de aankoopstrategie

Hoe inschrijven?

Voor deze raamovereenkomst kan men momenteel niet meer inschrijven.

NIEUW : Je kan voor deze raamovereenkomst inschrijven door het mandaatformulier ingevuld en ondertekend tegen uiterlijk 31 mei 2019 digitaal  bezorgen aan info.doko [at] katholiekonderwijs.vlaanderen .  Indien wij tegen deze datum het mandaatformulier niet hebben ontvangen dan kan u geen gebruik maken van het schaalvoordeel dat ontstaat door gezamenlijk aan te kopen (en dient u zelf een aanbesteding te doen).

Contactgegevens leveranciers

EDF Luminus NV Markiesstraat 1, 1000 Brussel
business.services [at] luminus.be
De deelnemers van de raamovereenkomst kunnen ook inloggen op het webportaal https://my.luminusbusiness.be/gebruikers/inloggen

Handleiding webportaal

NIEUW : Deze zullen bekendgemaakt worden na de gunning.

Contactpersonen bij DOKO

Olivier De Ryckere  en Stefan De Weerdt

Ook interesse in een andere raamovereenkomst?

Kijk dan zeker naar volgend overzicht.