Kantoorpapier

Raamovereenkomst voor de aankoop van kantoorpapier. 
Het nieuwe bestek is gepubliceerd en de gunning is voorzien voorjaar 2019.

 

Looptijd raamovereenkomst

1 januari 2015 tot 31 december 2018

Nieuwe raamovereenkomst: voorjaar 2019 - voorjaar 2023 ( 2 jaar + 1 + 1)

Type raamovereenkomst

Open raamovereenkomst

Bestek

Het gepubliceerde bestek van de lopende raamovereenkomst kan je hier terugvinden.
Het nieuwe gepubliceerde bestek kan je hier en op e-notification terugvinden.

Gunning

De lopende opdracht werd gegund aan INAPA met volgende prijslijst

Hoe inschrijven?

Voor de huidge raamovereekomst:
Door het 
mandaatformulier ondertekend digitaal terug te bezorgen aan DOKO.  Vanaf het ogenblik dat DOKO het ondertekende mandaat heeft, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en kan er aansluitend gestart worden met bestellingen binnen deze raamovereenkomst. 

Voor de nieuwe raamovereeenkomst 2019-2023:

Momenteel kan je voor deze nieuwe raamovereenkomst nog niet inschrijven. 

Contactgegevens leveranciers

INAPA Belgium www.inapaoline.be 
Vaucamplaats 30 1654 Huizingen
Commercieel bediende  Christel Van Asbroeck
c.vanasbroeck@inapa.be 02 363 28 05

Contactpersonen bij DOKO

Stefanie Gryson en Stefan De Weerdt

Ook interesse in een andere raamovereenkomst?

Kijk dan zeker naar volgend overzicht.