Kantoorpapier

Raamovereenkomst voor de aankoop van kantoorpapier.
De publicatie van een nieuw bestek is in voorbereiding.

Looptijd raamovereenkomst

1 januari 2015 tot 31 december 2018

Type raamovereenkomst

Open raamovereenkomst

Bestek

Het gepubliceerde bestek kan je hier terugvinden.

Gunning

De opdracht werd gegund aan INAPA met volgende prijslijst

Hoe inschrijven?

Door het mandaatformulier ondertekend digitaal terug te bezorgen aan DOKO.  Vanaf het ogenblik dat DOKO het ondertekende mandaat heeft, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en kan er aansluitend gestart worden met bestellingen binnen deze raamovereenkomst.

Contactgegevens leveranciers

INAPA Belgium www.inapaoline.be 
Vaucamplaats 30 1654 Huizingen
Commercieel bediende  Christel Van Asbroeck
c.vanasbroeck [at] inapa.be 02 363 28 05

Contactpersonen bij DOKO

Stefanie Gryson en Stefan De Weerdt

Ook interesse in een andere raamovereenkomst?

Kijk dan zeker naar volgend overzicht.