KlimaatScholen2050

Raamovereenkomst van diensten m.b.t. de realisatie van energiebesparingen en de plaatsing van zonnepanelen

 

Looptijd raamovereenkomst

1 januari 2018 tot 31 december 2021  (4 jaar)

Type raamovereenkomst

Open raamovereenkomst

Bestek

Het gepubliceerde bestek.

Gunning

De opdracht werd toegewezen aan een samenwerking van 6 burgercoöperaties en 5 studiebureaus en wordt aangeboden onder de naam Klimaatscholen2050.

Aanbod zonnepanelen
De burgercoöperaties staan zelf in voor de investering in de zonnepanelen maar ook voor de exploitatie, het onderhoud en de technische opvolging van de installatie. Aangezien er geen investeringen zijn voor de school, kan de school vanaf dag 1 zonder zorgen genieten van zonnestroom tegen een zeer voordelig tarief met een lagere energiefactuur tot gevolg.  Na 20 jaar is de installatie kosteloos voor de school zelf, die dan nog jaren kan genieten van gratis zonnestroom. 

Energiebesparing
De energiezorg wordt uitgevoerd door 5 studiebureaus die een gezamenlijke aanpak hebben ontwikkeld om het energiegebruik van scholen efficiënt te verduurzamen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het goed meten van het verbruik, het efficiënter gebruiken van de bestaande installaties, het aanpakken van de quick wins en het in samenspraak opstellen van een actieplan energiebesparing. Dit alles rekening houdend met het masterplan van de school.  

Hoe inschrijven?

U vindt meer informatie over de aangeboden diensten op klimaatscholen2050

  1. U kunt zich op klimaatscholen2050 aanmelden en één van de partners zal u contacteren voor een vrijblijvend en verkennend gesprek zodat een gepersonaliseerd voorstel (incl. prijs) kan opgemaakt worden. 

  2. Indien u akkoord kunt gaan met het voorstel, dient u zoals gewoonlijk het mandaatformulier ondertekend digitaal terug te bezorgen aan DOKO. 

  3. Vanaf het ogenblik dat DOKO het ondertekende mandaat heeft, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en kan er aansluitend gestart worden met bestellingen binnen deze raamovereenkomst.

Contactgegevens leveranciers

Deelnemende REScoops
BeauVent cvba
Ecopower cvba
Energent cvba
PajoPower cvba
Stroomvloed cvba
ZuidtrAnt cvba

Deelnemende studiebureau's
Bas Bouwen 
Efika Engineering cvba
EnergieID
Bureau 9000
Zero Emission Solutions

Contactpersonen bij DOKO

Olivier De Ryckere en Stefan De Weerdt

Ook interesse in een andere raamovereenkomst?

Kijk dan zeker naar volgend overzicht.