Materialen in het kader van Corona

overzicht materialen:

Voor producten met het oog op kuisen, oppervlaktedesinfectie, desinfecterende doekjes voor ICT materiaal, zepen en dispensers kan je je gading vinden in de raamovereenkomst schoonmaakproducten waarvoor de firma Alpheios onze raamcontractant is. Dat aanbod vind je op de website. Alpheios biedt daarnaast, buiten de raamovereenkomst,ook ontsmettende handgels, oppervlaktedesinfectie en mondmaskers aan met een korting van 35% voor de besturen die intekenen op de raamovereenkomst. Ook over dat aanbod publiceerden we eerder al een nieuwsbriefbericht.  Nieuwe klanten bij Alpheios kunnen zelf een log-in aanmaken en daarna hun bestelling plaatsen.

Binnenkort starten de scholen terug gedeeltelijk en gefaseerd op. Die heropstart leidt tot een grote vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen en ander noodzakelijk materiaal om de heropstart veilig te laten verlopen. Omdat we de heropstart ook doenbaar willen laten verlopen hebben we met DOKO, aankoopcentrale van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, geprobeerd om een voorlopig aanbod te selecteren van leveranciers.

Een raamovereenkomst voor al die producten is op dit ogenblik niet haalbaar. Daarvoor ontbreekt de tijd. Bovendien is de markt oververhit wat leidt tot absurde prijzen. We bekijken wanneer het zinvol is om zo’n raamovereenkomst op te starten met het oog op de noodzakelijke producten bij de start van volgend schooljaar.

Ofwel maakt het bestuur voor deze aankopen gebruik van de mogelijkheid van de aanvaarde factuur (maximaal 30.000 EUR per jaar). Ofwel breekt nood wet omwille van de hoogdringendheid. Dan kan het bestuur verwijzen naar de marktverkenning die wij aanbieden om te melden dat de markt zelfs in die hoogdringende situatie rudimentair geconsulteerd is.

Er is hard gewerkt om dit aanbod in beeld te brengen voor jullie. Het was nochtans geen normale marktbevraging. Alle bevragingen moeten elektronisch gaan in een oververhitte markt waar de vraag groter is dan het aanbod. Daardoor kunnen wij niet garanderen dat iedere leverancier alles kan leveren, noch dat de leveringstermijnen kunnen worden nageleefd. Wij hebben wel, met de middelen die we hebben, geprobeerd om na te gaan of de leverancier, en de producten die hij aanbiedt, betrouwbaar zijn en volgens de veiligheidsnormen. Aangezien je in de school graag beschikt over een technische fiche of een MSDS-fiche van de producten die in de school gebruikt worden, hebben we die zo mogelijk al meteen opgevraagd en aan de productfiche toegevoegd.

In afwachting van een raamovereenkomst zijn jullie hiermee al geholpen. DOKO heeft met geen enkele van de leveranciers een contract, dus alle contact verloopt direct via de leverancier. Er is hier dan ook geen mandaat voor nodig.

De prijzen die hier vermeld staan zijn steeds exclusief BTW en  zijn de prijzen die wij op 29 april 2020 hebben gekregen. Gezien de grote vraag en het beperkte aanbod, kunnen wij deze prijzen niet garanderen en is het best dat er nog een controle volgt op de prijs bij bestelling.