Schoolboeken secundair onderwijs

Looptijd raamovereenkomst

Schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021
Met de mogelijkheid tot verlenging naar schooljaar 2021-2022 en schooljaar 2022-2023

Type raamovereenkomst

Open raamovereenkomst. Er is geen deadline voor inschrijven.

Bestek

Het gepubliceerde bestek kan je op e-notification terugvinden.

Gunning

De raamovereenkomst is gegund op 8 maart 2019. 
Hier vind je het overzicht met de scores per gunningscriterium en per perceel voor elke inschrijver.
Verdere toelichting en verduidelijking kan je hier terugvinden.

Perceel 1: bulklevering

Gegund aan Standaard Boekhandel

 • De school kiest voor de pure bulklevering van schoolboeken. De leverancier zorgt enkel voor een dienstverlening bij de voorbereiding van de bestellingen, leveringen en naleveringen, nabestellingen, retouren… maar de school staat na levering zelf in voor de verdere verdeling, facturering, opvolging van betalingen, enz.
 • Zulke bulklevering kan gebeuren in boekenpakketten per titel, per richting, per klas of per leerling tegen de prijzen aangegeven hieronder.
 • Toegestane kortingen op de officiële catalogusprijs gepubliceerd op boekenbank.be

  Uitgeverij Nieuwe handboeken Werkboeken Alle andere boeken
  Die Keure 17% 11% 10%
  Van In 17% 9% 10%
  Plantyn 17% 11% 10%
  Pelckmans 17% 11% 10%
  Averbode 17% 11% 10%
  Andere 17% 11% 10%
 • Volumekortingen

   
  Jaarlijks omzetcijfer (excl. BTW) Volumekorting
  0-50.000 euro geen
  50.001 euro - 100.000 euro 0,70%
  100.001 euro - 150.000 euro 0,80%
  150.001 euro - 200.000 euro 0,90%
  200.001 euro - 350.000 euro 1,00%
  350.001 euro en hoger 1,00%
 • Kosten voor levering van boekenpakketten

   
  Kosten voor levering Prijs
  Boekenpakket per titel 0 euro (incl. BTW)
  Boekenpakket per richting 17,5 euro (incl. BTW)
  Boekenpakket per klas 6,5 euro (incl. BTW)
  Boekenpakket per leerling 2,95 euro (incl. BTW)

Perceel 2:aankoop en levering IN EIGEN BEHEER maar met ondersteuning van de leverancier

Gegund aan Lichtvis BVBA

 • De focus ligt in dit perceel op het aanbieden van een maximale ondersteuning/ontzorging van de school door het aanbieden van dienstverlening met betrekking tot de logistieke, administratieve en financiële processen verbonden aan de aankoop, betaling, verdeling en retour van de boeken.
  Tegelijkertijd blijft de aankoop en verdeling van schoolboeken in eigen beheer van de school en stuurt de school het proces. Zo heeft ze de vrijheid om haar eigen sociaal beleid uit te bouwen met betrekking tot betalingen.
 • Naast een performante webapplicatie krijgt de school hierbij begeleiding op maat. De oplossing biedt mogelijkheden (al dan niet in optie) zoals het automatiseren van betalingen, een eigen sociaal beleid, een eigen huurfonds integreren, eigen artikelen aan te bieden enzovoort.
 • Toegestane kortingen op de officiële catalogusprijs gepubliceerd op boekenbank.be

  Uitgeverij Nieuwe handboeken Werkboeken Alle andere boeken
  Die Keure 14% 8% 10%
  Van In 12% 6% 8%
  Plantyn 13% 7% 9%
  Pelckmans 14% 8% 10%
  Averbode 14% 8% 10%
  Andere 14% 8% 10%
 • Volumekortingen

   
  Jaarlijks omzetcijfer (excl. BTW) Volumekorting
  0-50.000 euro geen
  50.001 euro - 100.000 euro 0,20%
  100.001 euro - 150.000 euro 0,50%
  150.001 euro - 200.000 euro 1,20%
  200.001 euro - 350.000 euro 1,70%
  350.001 euro en hoger 2,00%
 • Meer info over andere kosten​

Perceel3:de volledige uitbesteding van de aankoop en levering (extern boekenfonds) MET een vergoeding voor de school

Gegund aan Studieshop B.V.

 • De school besteedt de boekenverkoop uit aan Studieshop waarbij de leerlingen hun boeken rechtstreeks bestellen bij en betalen aan Studieshop.
 • Het schoolbestuur ontvangt een kostenvergoeding die gerelateerd is aan de totale omzet die wordt gerealiseerd door het schoolbestuur.
 • Huurpijs handboeken: 38%+3,75% (verhuurrecht)= 41,75% (incl. BTW) van de geldende catalogusprijs van een nieuw handboek.
 • Toegestane kortingen op de officiële catalogusprijs gepubliceerd op boekenbank.be

  Uitgeverij Nieuwe handboeken Werkboeken Alle andere boeken
  Die Keure 15% 0% 30%
  Van In 15% 0% 30%
  Plantyn 15% 0% 30%
  Pelckmans 15% 0% 30%
  Averbode 15% 0% 30%
  Andere 3% 0% 0%
 • Volumekortingen

   
  Jaarlijks omzetcijfer (excl. BTW) Volumekorting
  0-50.000 euro geen
  50.001 euro - 100.000 euro 2,79%
  100.001 euro - 150.000 euro 2,79%
  150.001 euro - 200.000 euro 2,79%
  200.001 euro - 350.000 euro 2,79%
  350.001 euro en hoger 2,79%
 • Meer info over andere kosten​

Perceel4: de volledige uitbesteding van de aankoop en levering (extern boekenfonds) ZONDER vergoeding voor de school

Reactie op mailing IDDINK

Gegund aan IDDINK Learning Materials B.V.

 • De school besteedt de boekenverkoop uit aan een derde  partij waarbij de leerlingen hun boeken rechtstreeks bestellen bij en betalen aan die derde partij.
 • Voor dit perceel is er geen vergoeding voor volumekorting. Het prijsvoordeel gaat volledig naar de leerlingen.
 • Huurprijs handboeken: 39% van de geldende catalogusprijs van een nieuw handboek (incl. BTW).
 • Toegestane kortingen op de officiële catalogusprijs gepubliceerd op boekenbank.be

  Uitgeverij Nieuwe handboeken Werkboeken Alle andere boeken
  Die Keure 24% 6,8% 20%
  Van In20 24% 6,8% 6,8%
  Plantyn 24% 6,8% 6,8%
  Pelckmans 24% 6,8% 20%
  Averbode 24% 6,8% 20%
  Andere 24% 6,8% 20%
 • Meer info over andere kosten​

Hoe inschrijven?

Let op: Voor u inschrijft op deze raamovereenkomst kijk goed na of u geen lopend contract heeft met een andere leverancier. Dit contract blijft geldig tot het tijdig wordt opgezegd.

Je kan voor één van deze percelen inschrijven door het mandaatformulier + bijlage ingevuld en ondertekend digitaal te bezorgen aan info.doko [at] katholiekonderwijs.vlaanderen .
Gelieve n het bijlagedocument duidelijk aan te geven voor welk perceel/percelen u wenst in te schrijven voor welke school.

Vanaf het ogenblik dat DOKO beschikt over het ondertekende mandaat, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en kan er aansluitend gestart worden met bestellingen binnen deze raamovereenkomst.

Contactgegevens leveranciers

Perceel1: Standaard Boekhandel
Industriepark-Noord 28
9100 Sint-Niklaas
info.aanbestedingen [at] standaardboekhandel.be 
Daniël Dullers 03 760 32 57
Moniek Van Gucht 03 760 32 79

Perceel 2: Lichtvis BVBA
Baron Ruzettelaan 7 bus 1
8310 Brugge
info [at] lichtvis.be
09 298 09 75

Perceel 3: Studieshop B.V.
Waaslandlaan 8A3
9160 Lokeren
info [at] studieshop.be
09 298 19 77

Perceel 4: IDDINK Learning Materials B.V.
Galvanistraat 119
NL-6716AE, Ede
scholen [at] iddink.be
014 25 82 32

 

Contactpersonen bij DOKO

Olivier De Ryckere en  Stefanie Gryson

Ook interesse in een andere raamovereenkomst?

Kijk dan zeker naar volgend overzicht.