Schoonmaakproducten

Raamovereenkomst voor de levering van schoonmaakproducten en kleine materialen is in voorbereiding.
Het bestek is gepubliceerd en de opening ervan is voorzien begin juli 2019.

Looptijd raamovereenkomst

september 2019 tot september 2023  (4 jaar)

Type raamovereenkomst

Open raamovereenkomst

Bestek

Het bestek is gepubliceerd.

Gunning

Voorzien augustus 2019.

Hoe inschrijven?

Door het mandaatformulier ondertekend digitaal terug te bezorgen aan DOKO.  Vanaf het ogenblik dat DOKO het ondertekende mandaat heeft, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en kan er aansluitend gestart worden met bestellingen binnen deze raamovereenkomst.
Vanaf de sluiting van de raamovereenkomst zal je hiet het nodige mandaatformulier kunnen downloaden.

Contactgegevens leveranciers

Vanaf de sluiting van de raamovereenkomst, zal je hier de contactgegegevens van de leveranciers terugvinden.

Contactpersonen bij DOKO

Stefan De Weerdt & Stefanie Gryson

Ook interesse in een andere raamovereenkomst?

Kijk dan zeker naar volgend overzicht.