Vormingen en netwerkgroepen

De medewerkers van DOKO beseffen dat de wetgeving op de overheidsopdrachten geen eenvoudige materie is.

DOKO organiseert ook vormingen in verband met de wetgeving overheidsopdrachten.

In het schooljaar 2020-2021 kun je deelnemen aan 3 vormingen in het kader van overheidsopdrachten

Naast vormingen organiseert en ondersteunt DOKO ook intervisiemomenten onder de vorm van netwerkgroepen. De mensen die nu bij de verschillende besturen instaan voor aankopen en met de wetgeving overheidsopdrachten geconfronteerd worden, hebben zelden een klankbord bij hun directe collega’s. Voor hen is het waardevol te kunnen afstemmen met ‘gelijkgezinden’, mensen die ook ervaring hebben met deze materie. Daarom organiseert DOKO op regelmatige tijdstippen regionale bijeenkomsten van netwerkgroepen. 
Bijeenkomsten netwerkgroepen schooljaar 2020-2021:

 

 

Heb je interesse om deel te nemen aan zo'n netwerkgroep, schrijf je dan zeker in via de bijhorende link naar de inschrijvingsmodule. Voor ondersteuning bij de inschrijving neem je contact op met marleen.decuyper [at] katholiekonderwijs.vlaanderen