Waartoe engageert een bestuur zich door in te tekenen op een raamovereenkomst?

Dit kan je terugvinden in de Algemene voorwaarden.