Wat is een raamovereenkomst?

Een raamovereenkomst  is een overeenkomst tussen een of meer aanbesteders en een of meer ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden.
 (definitie in artikel 2 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016).