Wat is het verschil tussen een open en een gesloten raamovereenkomst?

Een gesloten raamovereenkomst is een raamovereenkomst waar voorafgaand aan de plaatsing van de procedure een mandaat wordt gegeven door de toekomstige afnemer. Dit is vooral belangrijk voor overeenkomsten waarbij een volumekorting kan worden bekomen zoals verzekeringen, stookolie, aardgas,… Hierbij is het van belang dat DOKO op voorhand en met (relatieve) zekerheid het volume kan inschatten dat aan de markt wordt geboden via een vaste lijst van afnemers. Op een gesloten raamovereenkomst kan ook slechts gedurende een beperkte periode, voorafgaand aan de plaatsing van de raamovereenkomst, ingetekend worden. Achteraf inschrijven is niet meer mogelijk, tenzij in uitzonderlijk omstandigheden (bv. uitrol BOS-operaties).
Bij een open raamovereenkomst kan op ieder moment van de looptijd van de overeenkomst worden ingeschreven. Er wordt geen voorafgaand mandaat gegeven aan VZW DOKO.
Bij dergelijke raamovereenkomsten zijn er geen beperkingen in tijd om in te schrijven. Voor beide raamovereenkomsten houdt de inschrijving op een raamovereenkomst de verplichting in om ook uit die raamovereenkomst af te nemen.