KlimaatScholen 2050


              Raamovereenkomst van diensten m.b.t.
              de realisatie van energiebesparingen  en de plaatsing van zonnepanelen

  Odoo • Tekst en afbeelding

   

  1/1/2018 tot 31/12 /2021 (4 jaar)    

  Open raamovereenkomst

  (inschrijving mogelijk tijdens de ganse looptijd)     

    Meer info over open raamovereenkomsten

   

  Het gepubliceerde bestek
  De opdracht werd toegewezen aan een samenwerking van 6 burgercoöperaties en 5 studiebureaus en wordt aangeboden onder de naam Klimaatscholen2050.

  Aanbod zonnepanelen

  De burgercoöperaties staan zelf in voor de investering in de zonnepanelen maar ook voor de exploitatie, het onderhoud en de technische opvolging van de installatie. Aangezien er geen investeringen zijn voor de school, kan de school vanaf dag 1 zonder zorgen genieten van zonnestroom tegen een zeer voordelig tarief met een lagere energiefactuur tot gevolg.  Na 20 jaar is de installatie kosteloos voor de school zelf, die dan nog jaren kan genieten van gratis zonnestroom. 

  Energiebesparing

  De energiezorg wordt uitgevoerd door 5 studiebureaus die een gezamenlijke aanpak hebben ontwikkeld om het energiegebruik van scholen efficiënt te verduurzamen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het goed meten van het verbruik, het efficiënter gebruiken van de bestaande installaties, het aanpakken van de quick wins en het in samenspraak opstellen van een actieplan energiebesparing. Dit alles rekening houdend met het masterplan van de school.  


       Hoe Inschrijven

       Je vindt meer informatie over de aangeboden diensten op klimaatscholen2050.

       1. Je kunt aanmelden via klimaatscholen2050 en één van de partners zal jou contacteren voor een vrijblijvend en verkennend gesprek zodat een gepersonaliseerd voorstel (incl. prijs) kan opgemaakt worden. 

       2. Indien je akkoord kunt gaan met het voorstel, dien je zoals gewoonlijk het mandaatformulier ondertekend digitaal terug te sturen aan DOKO. 

       3. Vanaf het ogenblik dat DOKO het ondertekende mandaat heeft, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en kan er aansluitend gestart worden met bestellingen binnen deze raamovereenkomst.

        

       Contactgegevens Doko

        

       Bedrijfsteam

       Olivier De Ryckere

       olivier.deryckere@katholiekonderwijs.vlaanderen

       02 529 04 31

        

       Bedrijfsteam

       Stefanie Gryson

       stefanie.gryson@katholiekonderwijs.vlaanderen

       02 507 06 43


       Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht