Kantoorpapier


               Raamovereenkomst voor de aankoop van kantoorpapier

   Odoo • Tekst en afbeelding

    

   1 april 2019 - voorjaar 2023 ( 2 jaar + 1 + 1)

   Werd uitzonderlijk verlengd tot juli 2024 

   Op dit moment werken we aan de nieuwe aanbesteding. Hiervan is het bestek gepubliceerd.

   Looptijd van 2 jaar met mogelijk 2 keer een verlenging door DOKO van 1 jaar + extra verlenging 1 jaar

    

   Open  raamovereenkomst

   (inschrijving mogelijk tijdens de ganse looptijd)    

     Meer info over open raamovereenkomsten

   De opdracht werd gegund aan INAPA.

   Deze raamovereenkomst werd met 1j verlengd!
   Wegens de hoge prijzen van het papier is het nu niet het moment om een nieuwe raamovereenkomst uit te schrijven.

   Volgende bestel/prijslijst van toepassing.


        Hoe inschrijven

        Door het mandaatformulier digitaal ondertekend terug te bezorgen aan DOKO.  Vanaf het ogenblik dat DOKO het ondertekende mandaat heeft, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en kan er aansluitend gestart worden met bestellingen binnen deze raamovereenkomst.

        De mandaten van de vorige raamovereenkomst (IRO) zijn niet geldig voor deze raamovereenkomst.


        Contactgegevens leveranciers        INAPA Belgium

         Vaucumplaats 30, 1654 Huizingen

        • Commercieel bediende Christel Van Asbroeck: 02/363 28 05
        • c.vanasbroeck@inapa.be
        • www.inapaonline.be
        •  


         Contactgegevens Doko

         

        Bedrijfsteam

        Stefanie Gryson

        stefanie.gryson@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 43

         

        Bedrijfsteam

        Ann Walterus

        ann.walterus@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 79

        Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht