Kantoorpapier


               Raamovereenkomst voor de aankoop van kantoorpapier

   Odoo • Tekst en afbeelding

    

   1 april 2019 - voorjaar 2023 ( 2 jaar + 1 + 1)

    

   Looptijd van 2 jaar met mogelijk 2 keer een verlenging door DOKO van 1 jaar

    

   Open  raamovereenkomst

   (inschrijving mogelijk tijdens de ganse looptijd)    

     Meer info over open raamovereenkomsten

   De opdracht werd gegund aan INAPA.

   Vanaf mei 2021 tot oktober 2021 is volgende prijslijst (bestellijst) van toepassing.


        Hoe Inschrijven

        Door het mandaatformulier ondertekend digitaal terug te bezorgen aan DOKO.  Vanaf het ogenblik dat DOKO het ondertekende mandaat heeft, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en kan er aansluitend gestart worden met bestellingen binnen deze raamovereenkomst.
        De mandaten van de vorige raamovereenkomst (IRO) zijn niet geldig voor deze raamovereenkomst.


        Contactgegevens leveranciers


        INAPA Belgium
        Vaucamplaats 30 1654 Huizingen

        Commercieel bediende  Christel Van Asbroeck
        02 363 28 05
        c.vanasbroeck@inapa.be     

        www.inapaonline.be

         

        Contactgegevens Doko

         

        Bedrijfsteam

        Stefanie Gryson

        stefanie.gryson@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 43

         

        Bedrijfsteam

        Olivier De Ryckere

        olivier.deryckere@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 529 04 31


        Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht