Bijkomende informatie omtrent 'schoolboeken basisonderwijs via distribiteur'
Lichtvis

Lichtvis heeft een broodnodige uitbreiding van zijn capaciteit gedaan in het kader van de raamovereenkomst 'handboeken basisonderwijs via distributeur'. Deze uitbreiding is niet oneindig, dus wie er gebruik van wil maken, raden we aan vlug te handelen.

Scholen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en nog geen mandaat voor de raamovereenkomst met ‘Lichtvis’ konden geven, kunnen vanaf nu dus een mandaat aan DOKO geven om de schoolboeken van het basisonderwijs te  bestellen via distributeur Lichtvis. Het mandaat geldt tot het einde van de raamovereenkomst. Lagere scholen die reeds vorig schooljaar via Lichtvis bestelden, moeten deze registratie niet opnieuw uitvoeren. Hun mandaat blijft gelden tot de afloop van deze raamovereenkomst. Deze lagere scholen kunnen automatisch opnieuw bestellen bij Lichtvis.

Zie fiche: fiche-schoolboeken-BaO-Distributie-23 | DOKO

Vervolgens vult de school per leveradres ook het registratieformulier in bij Lichtvis zelf via https://www.lichtvis.be/e/registratie . Hiermee bevestigen ze de samenwerking met Lichtvis voor 1 schooljaar. Nadien zal Lichtvis de school contacteren om praktische afspraken te maken over voorbereiding, bestelling en levering.

Vragen voor Lichtvis kunnen gestuurd worden naar info@lichtvis.be.


An Vrijders 11 december, 2023
Labels
Archief
Nieuwe leverancier voor de levering van aardgas en elektriciteit
vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025