Gewijzigde voorwaarden 'schoolboeken secundair onderwijs'
prijsaanpassing raamovereenkomst

De lopende raamovereenkomst voor de aankoop van nieuwe schoolboeken voor het secundair onderwijs is gegund op 8 maart 2019 en is verlengd tot en met het schooljaar 2023-2024. 

De verschillende inschrijvers voor de 4 percelen van de lopende raamovereenkomst hebben allen een verzoek tot herziening van de contractvoorwaarden ingediend. De gewijzigde economische omstandigheden hebben immers een substantieel onevenwicht doen ontstaan in de contractverhoudingen (o.m. aanzienlijk gestegen kosten voor verpakking, energie, transport en loonkosten). Net zoals vele ondernemingen zijn de inschrijvers genoodzaakt deze gewijzigde omstandigheden door te rekenen in de contractvoorwaarden.

DOKO heeft deze verzoeken welwillend doch kritisch onderzocht met als doel om het economisch evenwicht in de contractverhoudingen te herstellen. Dergelijke oplossing wordt ook voorgesteld in de aanbevelingen van de Kanselarij van de Eerste Minister van 16 mei 2022.

Met de leveranciers werden de volgende wijzigingen afgesproken:

Iddink

1)Verhoging van de transportkost met 0,5 euro per pakket 
2)de korting voor werkboeken wordt op 0% gebracht, de andere kortingen blijven ongewijzigd

Lichtvis

Vermindering van de basiskorting voor alle boeken met -1%

 Studieshop:

1) aanpassing van de verzendkost: 4,95 euro voor thuislevering per bestelling en 3,95 euro voor schoollevering per bestelling;
2) toepassing van kosten voor collectieve wijzigingen als volgt: 
-Wanneer er na definitieve publicatie toch nog aanpassingen aan de leermiddelenlijst noodzakelijk zijn, wordt er een kost aangerekend van 125 euro per wijziging + 2,5 euro per leerling (i.p.v. 25 euro per wijziging + 2,5 euro per lln.). Studieshop.be zorgt ervoor dat de fout bestelde boeken worden opgehaald, dat de leerlingen de juiste boeken krijgen (bulk) en dat de verrekening door de school kan gebeuren. Studieshop.be neemt wel de eerste twee collectieve wijzigingen per school voor haar rekening! De hier vermelde kost geldt dus pas vanaf de 3e collectieve wijziging binnen eenzelfde school. 
3) toepassing van een handelingskost per bestelling van 2,5 euro omvattende de totale verpakkingskost (deze kost geldt niet bij retour) en bij de terugbetaling van een volledig pakket, wordt de handelingskost mee gecrediteerd.

Standaard Boekhandel:

1) Kortingspercentages: korting wordt met 2% verminderd als volgt: 

 

werkboek

handboek

woordenboek

andere wetenschappelijk uitgaven

2019-2022

11% (9% VI)

17%

10%

10%

Verlenging 1 jr

  9% (7% VI)

15%

8%

8%

 
2)Aanpassing korting didactisch materiaal: van 10% naar 0%.

 We vragen je dan ook rekening te willen houden met deze gewijzigde voorwaarden als je je bestellingen plaatst.Kristine De Saeger 9 februari, 2023
Archief
Het nieuwe e-procurementplatform
opleidingen en informatie