Handige overzichtstabel digitalisering en rapporteringsplicht  overheidsopdrachten
Gedeeltelijk vanaf 1 september 2023 van kracht!

We berichtten eerder al over de nieuwe verplichtingen op het gebied van digitalisering en rapportering over overheidsopdrachten. Deze verplichtingen zijn in eerdere nieuwsbrieven opgesomd en uiteengezet.

DOKO heeft nu ook een handige overzichtstabel gemaakt over deze verplichtingen. In deze tabel staan de wijzigingen tegenover vroeger in het rood en staat de startdatum van de nieuwe verplichtingen in het blauw.

Meer info over de publicatieverplichtingen kan je bekomen bij de helpdesk van de dienst eprocurement : e.proc@publicprocurement.be.

Meer info over de rapporteringsverplichtingen zal je kunnen bekomen bij het federale aanspreekpunt: www.overheidsopdrachten.belgie.be.


Kristine De Saeger 7 maart, 2024
Labels
Archief
Vernieuwde raamovereenkomst brandbestrijdingsmiddelen
met Somati FIE