Nieuwe leverancier voor de levering van aardgas en elektriciteit
vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025
De huidige raamovereenkomsten voor de levering van aardgas(EDF/Luminus) en elektriciteit(DATS/Eoly) lopen af op 31 december 2023.
In 2021 hebben wij de aanbesteding gedaan voor de energielevering in 2024-2025. Op deze manier konden wij de energie-aankopen voor die twee leveringsjaren spreiden in de tijd.
De leverancier voor de levering van aardgas in 2024-2025 wordt Eneco en voor de levering van elektriciteit zal dit ENGIE/Electrabel zijn.
Eneco en ENGIE/Electrabel zorgen voor de overdracht van de EAN-nummers op 31 december 2023. Jullie hoeven hiervoor niks te doen. Jullie gasverbruik zal vanaf 1 januari 2024 gefactureerd worden door Eneco en jullie elektriciteitsverbruik door ENGIE/Electrabel.
De energieprijzen voor 2024 vinden jullie op de DOKO-website onder de respectievelijke raamovereenkomsten. 

An Vrijders 29 november, 2023
Archief
Iddink beslist zich terug te trekken uit de Belgische markt per 1 juli 2024