Nieuwe raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs in aantocht

Naar aanleiding van het aflopen van de raamovereenkomst Schoolboeken SO die liep vanaf 2019 tot 2024 op 30 juni 2024, lanceerde DOKO een nieuwe overheidsopdracht voor 2024-2025 en volgende jaren.

Hiertoe werden 5 percelen in de markt geplaatst:

-     Perceel 1: intern boekenfonds BULK: de school bestelt en betaalt, de boeken worden in bulk geleverd aan de school zonder extra dienstverlening (de boeken worden niet uitgepakt of niet verder gesorteerd); de school is eigenaar van de boeken.

-     Perceel 2: intern boekenfonds FIJN: de school bestelt en betaalt en de leerling krijgt zijn persoonlijk pakket op school; de school is eigenaar van de boeken.

-     Perceel 3: gemengd boekenfonds FIJN: de leerling bestelt en betaalt maar met levering persoonlijk pakket op school; De leerling is eigenaar van de boeken.

-     Perceel 4: extern boekenfonds FIJN: de leerling bestelt en betaalt en de leerling krijgt zijn persoonlijk pakket thuis geleverd.; De leerling is eigenaar van de boeken.

-     Perceel 5: extern boekenfonds FIJN met nadruk op commissie voor de school: de leerling bestelt en betaalt en de leerling krijgt zijn persoonlijk pakket thuis geleverd. De leerling is eigenaar van de boeken. Er wordt in dit perceel op vraag van de scholen extra nadruk gelegd op een commissie voor de school. Extra punten op 'commissie voor de school' gebaseerd op de omzet van alle bestellingen van hun leerlingen.

Voor wat betreft de percelen 1, 2 en 3 kent het gunningsonderzoek een normaal verloop.

Voor wat betreft perceel 4 als 5 werd snel duidelijk dat de inschrijvers niet konden/wilden voldoen aan de bestekvoorwaarden. Het inschrijven met een substantiële onregelmatige offerte leidde DOKO ertoe om de plaatsingsprocedure voor de percelen 4 en 5 noodgedwongen stop te zetten en haar keuze voor de werkwijzen van de percelen 4 en 5 te herzien. Immers met maar 1 inschrijver voor elk perceel  en de duidelijke boodschap dat commissie voor de school niet rendabel is voor de inschrijver, konden we niet anders besluiten. Er werd binnen de kortste keren een nieuwe raamovereenkomst in de markt gezet waarbij geen commissie meer werd voorzien.

We verwachten geen nieuwe problemen bij de plaatsing van deze nieuwe overheidsopdracht Extern boekenfonds en hopen deze uiterlijk de laatste week van maart te kunnen aankondigen aan onze leden. 

Dat betekent dat we dan 4 aankoopsystemen voor levering van schoolboeken SO zullen kunnen aanbieden:

1.    Intern boekenfonds BULK: de school bestelt en betaalt, de boeken worden in bulk geleverd aan de school zonder extra dienstverlening (de boeken worden niet uitgepakt of niet verder gesorteerd); de school is eigenaar van de boeken;

2.    Intern boekenfonds FIJN: de school bestelt en betaalt en de leerling krijgt zijn persoonlijk pakket op school; de school is eigenaar van de boeken;

3.    Gemengd boekenfonds FIJN: de leerling bestelt en betaalt maar met levering persoonlijk pakket op school; de leerling is eigenaar van de boeken;

4.    Extern boekenfonds fijn: de leerling bestelt en betaalt met levering persoonlijk pakket thuis; de leerling is eigenaar van de boeken.

Voor de eerste 3 aankoopsystemen verwachten we spoedig tot contractsluiting te kunnen overgaan. Voor het vierde aankoopsystemen is het nog wachten tot de procedure afgerond wordt.

Het is conform de wetgeving overheidsopdrachten de bedoeling dat een school de wijze kiest waarop ze de boeken bij haar leerlingen wil krijgen en vervolgens vaststelt met welk aankoopsysteem en distributeur binnen onze raamovereenkomst dit kan.

An Vrijders 7 februari, 2024
Archief
Nieuwe raamovereenkomst Hygiëne services
vanaf 1 februari 2024