Toeslag elektriciteit
2,2 euro/MWh voor elektriciteitsverbruik 2022

Dats24/Eoly (de elektriciteitsleverancier in 2022-2023 in de DOKO-raamovereenkomst) zal binnenkort een toeslag factureren van 2,2 euro per MWh mbt het elektriciteitsverbruik in 2022.

Deze toeslag is te wijten aan een beperkte overschrijding van het totale maximale volume elektriciteit dat in 2019 werd gecontracteerd, namelijk 108.000 MWh.

Het bestek voorziet dat het volumerisico (minder of meer verbruik) volledig bij de energieleverancier ligt zolang we binnen een globale bandbreedte blijven van 20% van het gecontracteerd volume.

Op basis van de verbruikscijfers van het voorbije jaar die we van DATS24/Eoly ontvingen blijkt dat de bandbreedte voor het elektriciteitsverbruik van de deelnemers in 2022 lichtjes is overschreden. Er is het voorbije jaar in totaal 131.754 MWh verbruikt en dat is 1.615 MWh boven de maximum bandbreedte.

Dit meerverbruik is vooral te wijten aan de toevoeging in het voorbije jaar van EAN-nummers aan de DOKO-raamovereenkomst. Er werden geen nieuwe schoolbesturen toegelaten tot deze gesloten raamovereenkomst maar mede omwille van sommige fusies en overnames vielen bijkomende scholen onder de raamovereenkomst die nog niet eerder deelnamen. 

Ook is het zo dat door de gestage vervanging van de analoge meters (met terugdraaiende tellers) door digitale meters de afname van elektriciteit voortaan gefactureerd wordt en niet meer gecompenseerd wordt door het terugdraaien van de teller. Daartegenover staat een totale opbrengst in 2022 van 549.717 euro voor de injectie op het net van de overtollige stroom uit zonnepanelen.

Het is gebruikelijk dat voor de verbruiken buiten de overeengekomen bandbreedte een marktconforme schadevergoeding wordt betaald: de energieleverancier moet immers meer leveren dan er werd afgesproken en moet deze bijkopen op de markt aan de actuele prijzen.

De hoeveelheid verbruikte elektriciteit boven de overeengekomen bandbreedte (1.615 MWh ) moest aangekocht worden aan 179,29 euro/MWh zodat de totale schadevergoeding 289.549,26 euro bedraagt of een meerkost van 2,2 euro/MWh. Deze komt bovenop de eerder vastgelegde gemiddelde elektriciteitsprijs in 2022 van 80 euro/MWh. Daarmee is de elektriciteitsprijs in 2022 voor de deelnemers aan de raamovereenkomst nog steeds een pak gunstiger dan de gemiddelde prijs op de spotmarkt die in 2022 ongeveer 250 euro/MWh bedroeg.

DATS24 zal binnenkort deze meerkost voor 2022 factureren aan de deelnemers aan de raamovereenkomst.

Wij nodigen iedereen vriendelijk uit om het elektriciteitsverbruik in 2023 enigszins te milderen zodat vermeden wordt dat er opnieuw een overschrijding zou komen van het aangekocht totaalvolume.

Kristine De Saeger 1 maart, 2023
Labels
Archief
Gewijzigde voorwaarden 'schoolboeken secundair onderwijs'
prijsaanpassing raamovereenkomst