Wetgever drijft digitalisering en rapporteringsplicht over overheidsopdrachten op
Vanaf 1 september 2023!

De Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 is gewijzigd door een Wet die op 16 februari 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad.

Er komen vanaf 1 september 2023 en vanaf 1 januari 2025 een aantal verplichtingen bij voor aanbestedende overheden op het gebied van digitalisering en rapportering over overheidsopdrachten.

Voor de scholen betekent dit een bijkomende taaklast. Wij hebben deze bezorgdheid doorgespeeld naar de wetgever maar ze hebben geen uitzondering willen maken voor de scholen.
We hebben de maatregelen opgelijst op deĀ Pro website

in Doko
Kristine De Saeger 22 mei, 2023
Labels
Archief
Toeslag elektriciteit
2,2 euro/MWh voor elektriciteitsverbruik 2022