Wijziging datum laatste fase van de elektronische facturering
Opgelet! Aanpassing derde fase vanaf 1 maart
We herinneren nog even aan de verplichting om elektronische facturen te ontvangen en te verwerken. 
Het KB van 9 maart 2022 voorziet in een gespreide inwerkingtreding van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. 
Overheidsopdrachten die gelijk zijn aan of hoger zijn dan de drempel voor de Europese bekendmaking en die vanaf 1 november 2022 zijn bekendgemaakt, moesten als eerste de elektronische facturering door de opdrachtnemers ondergaan.
Daarna volgden de facturen van de opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan 30.000 euro (exclusief BTW) en die vanaf 1 mei 2023 zijn bekendgemaakt.
De facturen voor de overige overheidsopdrachten (lager dan 30.000 euro (exclusief BTW) die bekendgemaakt worden vanaf 1 maart 2024, volgen in een derde fase. Eerder was dit voorzien vanaf 1 november 2023. De recentelijke verschuiving naar 2024 is gepubliceerd in het staatsblad van 21 september 2023.
Er is wel een uitzondering. Aanbesteders zijn niet verplicht om hun facturen elektronisch te laten toekomen, wanneer de geraamde waarde van de overeenkomst lager is dan of gelijk is aan 3.000 euro (exclusief BTW).

WaardeDatum bekendmaking
≥ EU drempel
01/11/2022
≥ 30.000€ - < EU drempel
01/05/2023
≥ 3.000 €- < 30.000 €
01/03/2024
Met e-invoicing wordt geen PDF-factuur bedoeld, maar een e-factuur in een gestructureerd XML-formaat, die verstuurd werd via het Europese afsprakenkader Peppol. Facturen die ingediend werden in een ander formaat of op een andere manier, worden niet aanvaard.
An Vrijders 29 februari, 2024
Labels
Archief
Achterstand herstellingen Signpost
Doko houdt vinger aan de pols.