Odoo + afbeelding en tekst

   Industriële gassen

   Raamovereenkomst voor de levering van industriële gassen 
   (argon, menggassen, zuurstof, stikstof, acetyleen)

    

   1 juni 2023 tot 31 mei 2027 

   Let op: inschrijven voor de nieuwe raamovereenkomst vanaf 1 juni 2023!

    

   open raamovereenkomst 

    Er is geen deadline voor inschrijven 

   Meer info over  raamovereenkomsten

   LET OP!   Aanvankelijk werd geopteerd voor een gesloten raamovereenkomst maar nadien is overgeschakeld naar een open raamovereenkomst. 
   In tegenstelling tot wat eerder werd gecommuniceerd, vragen wij dat schoolbesturen die reeds hun mandaat hebben bezorgd voor de gesloten raamovereenkomst 2023,
   een nieuw mandaat indienen voor de
    open raamovereenkomst 2023.

    De opdracht werd gegund  aan L’air Liquide Belge NV met volgende prijzen:

   catalogus gassen en catalogus materiaal


        Nieuwsblog        Hoe inschrijven op de nieuwe raamovereenkomst

        Je kan inschrijven door het mandaatformulier ondertekend digitaal (invulvelden invullen en op einde 'validate & send') terug te bezorgen aan DOKO. 

        Het mandaat kan enkel digitaal ingevuld worden door de strategische inkoper van het schoolbestuur. Vanaf het ogenblik dat DOKO het ondertekende mandaat heeft, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en kan er aansluitend gestart worden met bestellingen binnen deze raamovereenkomst. 

        Indien je binnenkort intekent op dit aanbod en je hebt een doorlopend leveringscontract, zorg er dan voor dat je tijdig je bestaande contract opzegt en respecteer de daar voorziene opzegtermijn..


        Contactgegevens leverancier

        L'air Liquide Belge N.V.

        Avenue du Bourget 44, 1130 Brussel

        • 014/86 17 57 
        • yvan.jooris@airliquide.com
        • https://mygas.airliquide.be
        •  

         

        Contactgegevens Doko

         

        Bedrijfsteam

        Ann Walterus

        ann.walterus@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 79

         

        Gino2023_160x160.jpg


        Gino Broeckhoven

        gino.broeckhoven@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 07 11

        Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht