Odoo + afbeelding en tekst

   Schoolboeken secundair onderwijs 2024-2030


   Raamovereenkomst voor de aankoop, tweedehands en huur van schoolboeken
   voor het secundair onderwijs

   Er worden 4 aankoopsystemen voorzien

   Nieuwsbericht

   Nieuwsbrief januari '24 : nieuwe raamovereenkomst in aantocht

    

   Schooljaar 2024-2025 tot en met schooljaar 2029-2030


    

   Open raamovereenkomst 

   (er is geen deadline voor inschrijven)

   Meer info over open raamovereenkomsten

    

   bestek deel I administratieve bepalingen  P1,2en3/ P4

   bestek deel II contractuele bepalingen  P1,2en3/ P4

   bestek deel III technische bepalingen  P1,2en3 P4   Het is conform de wetgeving overheidsopdrachten de bedoeling dat een school de wijze kiest waarop ze de boeken bij haar leerlingen wil krijgen en
   vervolgens vaststelt met welk aankoopsysteem en distributeur binnen deze raamovereenkomst wordt gewerkt.

   De raamovereenkomst voor aankoopsystemen 1, 2 en 3 is gegund op 31 januari 2024.
   Aankoopsysteem 4 werd gegund in een aparte raamovereenkomst op 13 maart 2024.

        Aankoopsysteem 1: intern boekenfonds BULK-levering

        Standaard Boekhandel

        - De school bestelt en betaalt; de school is eigenaar van de boeken, de contractueel vastgelegde kortingen komen ten goede van de school
        - De boeken worden in bulk geleverd aan de school, kosten voor de levering worden aangerekend aan de school
        - Geen extra dienstverlening: de boeken worden niet uitgepakt of niet verder gesorteerd; de school verdeelt zelf de schoolboeken aan de leerlingen
        - Facturatie gebeurt via de schoolfactuur

        - Geen aanbod van  tweedehands- en huurboeken via de distributeur

         Raadpleeg hier de voorwaarden.
        Aankoopsysteem 2: intern boekenfonds FIJN-levering

        Standaard Boekhandel

        - De school bestelt en betaalt; de school is eigenaar van de boeken, de contractueel vastgelegde kortingen komen ten goede van de school
        - De boeken worden in aparte leerling-pakketten geleverd op school, kosten voor de fijnsortering en levering worden aangerekend aan de school
        - De school verdeelt zelf aan elke leerling zijn persoonlijk boekenpakket
        - Facturatie 
        gebeurt via de schoolfactuur
        - Geen aanbod van  tweedehands- en huurboeken via de distributeur

        Raadpleeg hier de voorwaarden.


        Aankoopsysteem 3: gemengd boekenfonds FIJN-levering

        Lichtvis

        - De leerling bestelt en betaalt rechtstreeks aan de distributeur; de leerling is eigenaar van de boeken, de contractueel vastgelegde kortingen komen ten goede van de leerling
        - Levering van alle leerling-pakketten op school, kosten voor de fijnsortering en levering worden aangerekend aan de leerling
        - De school verdeelt zelf aan elke leerling zijn persoonlijk boekenpakket
        - Geen aanbod van  tweedehands- en huurboeken via de distributeur

        Raadpleeg hier de voorwaarden.


        Aankoopsysteem 4: extern boekenfonds FIJN, een volledige uitbesteding van de aankoop en levering

        Studieshop

        - De leerling bestelt en betaalt rechtstreeks aan de distributeur; de leerling is eigenaar van de boeken, de contractueel vastgelegde kortingen komen ten goede van de leerlingen
        - De leerling krijgt zijn persoonlijk boekenpakket thuis geleverd, , kosten voor de fijnsortering en levering worden aangerekend aan de leerling
        - Aanbod tweedehands- en huurboeken 

        Raadpleeg hier de voorwaarden.


        Hoe inschrijven

        Let op: Voor je inschrijft op deze raamovereenkomst kijk goed na of je geen lopend contract hebt met een leverancier (tenzij je via dezelfde leverancier instapt met het Doko contract). Dit contract blijft geldig tot het tijdig wordt opgezegd.

        Je kunt voor één van deze aankoopsystemen inschrijven door het mandaatformulier P1_Standaard Boekhandel_BULK,  het mandaatformulier P2_StandaardBoekhandel_FIJN, het mandaatformulier P3_Lichtvis of het mandaatformulier_AS4_Studieshop  digitaal in te vullen en te ondertekenen.

         Vanaf het ogenblik dat DOKO beschikt over het ondertekende mandaat, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en kan er aansluitend gestart worden met bestellingen binnen deze raamovereenkomst.


        Contactgegevens leveranciers        Aankoopsysteem 1 en 2: Standaard Boekhandel

        Industriepark Noord 28, 9100 Sint-Niklaas 

                    Aankoopsysteem 3:                          Lichtvis BV                 

        Baron Ruzettelaan 7 (bus 1) , 8310 Brugge

              Aankoopsysteem 4:        Studieshop BV

        Waaslandlaan 8A3 bus1, 9160 Lokeren

         

        Contactgegevens Doko

         

        Bedrijfsteam


        Gino Broeckhoven

        gino.broeckhoven@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 07 11

         

        Bedrijfsteam

        An Vrijders

        an.vrijders@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 71


        Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht