Nieuws

Ondersteuning Overheidsopdrachten

           
 
 
DOKO fungeert als aankoopcentrale voor het uitrollen van raamovereenkomsten, volgt de wetgeving overheidsopdrachten op, informeert via de pro-website, organiseert vormingen en professionaliseringsinitiatieven en ondersteunt netwerkgroepen. Op die manier worden een zo groot mogelijk aantal leden bereikt en geholpen. Naast deze prioritaire activiteiten en afhankelijk van het aantal beschikbare medewerkers en ruimte in agenda’s levert DOKO ook eerstelijnshulp over de wetgeving overheidsopdrachten..
FAQ

Aankoopcentrale

De wetgeving overheidsopdrachten brengt heel wat verplichtingen, werk en risico's met zich mee voor besturen die een aankoop willen doen. DOKO wil haar leden hierbij ondersteunen. DOKO neemt onder meer de rol op van aankoopcentrale

Als aankoopcentrale biedt DOKO aan haar leden raamovereenkomsten aan met betrekking tot leveringen of diensten. Heel concreet betekent dit dat de leden zelf geen aparte plaatsingsprocedure meer moeten doorlopen om in orde te zijn met de wetgeving overheidsopdrachten. DOKO neemt dit zoveel als mogelijk van hen over. Leden kunnen op die manier eenvoudig goederen en diensten aankopen op basis van de raamovereenkomsten afgesloten door DOKO.

De lopende raamovereenkomsten staan opgesomd in het alfabetisch overzicht. Door de linken aan te klikken, vind je per raamovereenkomst meer uitleg over het bestek, de contactpersoon bij DOKO en de leverancier, een downloadbaar mandaat en een link naar het inschrijvingsformulier.

Ondersteuning

Sinds 1 juli 2013 zijn alle (hoge)schoolbesturen, internaatbesturen en centrumbesturen van het vrij gesubsidieerd onderwijs volledig onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. Vier jaar later, op 30 juni 2017, traden de nieuwe wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, het KB plaatsing en het KB uitvoering in werking. 

Wat betekent dit concreet voor jou als bestuur? Hoe begin je er aan? Waar dien je rekening mee te houden?

Onze gespecialiseerde medewerkers bij DOKO volgen de evoluties in de wetgeving nauwgezet op en informeren hierover op de pro-website. Daarnaast organiseert DOKO vormingen en andere professionaliseringsinitiatieven.  Naast deze prioritaire activiteiten en afhankelijk van het aantal beschikbare medewerkers en ruimte in agenda’s levert DOKO ook eerstelijnshulp over de wetgeving overheidsopdrachten.

We bieden de besturen heel wat interessant leesmateriaal aan; het is een treffende eerste kennismaking met de regelgeving.

Vormingen en netwerkgroepen

DOKO organiseert ook vormingen  in verband met de wetgeving overheidsopdrachten.  

In het schooljaar 2023-2024 kun je deelnemen aan  3 vormingen in het kader van overheidsopdrachten:

  • volledige dag opleiding voor beginners: het  inkoopbeleid vanuit de regelgeving rond overheidsopdrachten, online op 2 mei 2024 van 09h30 tot 16h

  • het nieuwe e-procurement platform
    - één dag opleiding voor beginners:  donderdag 30 november 2023 (volzet) en vrijdag 6 oktober, van 9h tot 16h in Brussel
    - halve dag opleiding voor gevorderden (enkel voor degene die de opleiding E-procurement hebben gevolgd in mei en juni 2023):  online op  28 september 2023 om 9h30 tot 12h30 

  • halve dag opleiding voor gevorderden: prijsonderzoek en prijsverantwoording, donderdag 14 maart 2024, online, van 9h30 tot 12h30

Naast vormingen organiseert en ondersteunt DOKO ook  intervisiemomenten onder de vorm van netwerkgroepen . De mensen die nu bij de verschillende besturen instaan voor aankopen en met de wetgeving overheidsopdrachten geconfronteerd worden, hebben zelden een klankbord bij hun directe collega’s. Voor hen is het waardevol te kunnen afstemmen met gelijkgezinden mensen die ook ervaring hebben met deze materie. Daarom organiseert DOKO op regelmatige tijdstippen regionale bijeenkomsten van netwerkgroepen.   

De bijeenkomsten netwerkgroepen schooljaar  2023-2024  (gratis):

netwerkgroep WOO-november

netwerkgroep WOO-maart

               22 maart 2024 (online van 9h30 tot 12h)

netwerkgroep WOO-juni

  • 7 juni 2024 (live te Brussel van 9h30 tot 13h)

Heb je interesse om deel te nemen aan zo'n netwerkgroep, schrijf je dan zeker in via de bijhorende link onder de datum.
Voor ondersteuning bij de inschrijving neem je contact op met Lindsay.DeCock@katholiekonderwijs.vlaanderen.