Aankoopcentrale en Raamovereenkomsten

De wetgeving overheidsopdrachten brengt heel wat verplichtingen, werk en risico's met zich mee voor besturen die een aankoop willen doen. DOKO wil haar leden hierbij ondersteunen. DOKO neemt onder meer de rol op van aankoopcentrale. 

Nieuwsblog

Nieuwsbericht 6 februari 2024: driejaarlijkse informatieplicht aanbestedingen onder Europese drempel 2021-2022-2023

Nieuwsbericht 30  januari 2024: Nieuwe raamovereenkomst Hygiëne services

Nieuwsbericht 24 januari 2024:Wijziging bandbreedte elektriciteit


Om op een raamovereenkomst van DOKO  in  te  tekenen , volstaat het voor de leden van DOKO om de voorwaarden te aanvaarden en de specifieke toetredingsclausules te ondertekenen. Voor gesloten raamovereenkomsten zoals bijvoorbeeld voor elektriciteit en aardgas wordt op voorhand een bindend mandaat gevraagd. Voor open raamovereenkomsten volstaat het dat een mandaat wordt gegeven na het sluiten van de raamovereenkomst maar alleszins voorafgaand aan de eerste afname.

Een strategische inkoper werkt aan de inkoopfunctie als geheel en op de inkoopstrategie voor een bepaalde groep goederen of diensten in het bijzonder. Het is de strategische inkoper van een bestuur of school die beslist op een raamovereenkomst in te tekenen. De strategisch inkoper is/wordt hiertoe gemandateerd door zijn bestuur. De strategisch inkoper kan ook voor de betrokken school/bestuur een overzicht zien van de raamovereenkomsten waarop reeds werd ingetekend. Je rol van strategische inkoper vraag je aan via   mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen. Kies eerst ‘mijn gegevens’, vervolgens ‘mijn teams’. 

De lopende raamovereenkomsten, staan opgesomd in het overzicht hieronder . Door de linken aan te klikken, vind je per raamovereenkomst meer uitleg met onder meer het bestek, de contactpersoon bij DOKO en/of de leverancier, een downloadbaar mandaat en een link naar het inschrijvingsformulier. In dit filmpje overlopen we al onze raamovereenkomsten.

A


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

F


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


G


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Q


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


T


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


U


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


W


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


X


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Y


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Z


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z