Aankoopcentrale en Raamovereenkomsten

De wetgeving overheidsopdrachten brengt heel wat verplichtingen, werk en risico's met zich mee voor besturen die een aankoop willen doen. DOKO wil haar leden hierbij ondersteunen. DOKO neemt onder meer de rol op van aankoopcentrale. 

Om op een raamovereenkomst van DOKO  in  te  tekenen , volstaat het voor de leden van DOKO om de voorwaarden te aanvaarden en de specifieke toetredingsclausules te ondertekenen. Voor gesloten raamovereenkomsten zoals bijvoorbeeld voor elektriciteit en aardgas wordt op voorhand een bindend mandaat gevraagd. Voor open raamovereenkomsten volstaat het dat een mandaat wordt gegeven na het sluiten van de raamovereenkomst maar alleszins voorafgaand aan de eerste afname.

De lopende raamovereenkomsten, staan opgesomd in het overzicht hieronder . Door de linken aan te klikken, vind je per raamovereenkomst meer uitleg met onder meer het bestek, de contactpersoon bij DOKO en/of de leverancier, een downloadbaar mandaat en een link naar het inschrijvingsformulier.

A


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


F


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


G


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Q


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


T


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


U


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


W


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


X


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Y


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z