Achterstand herstellingen Signpost
Doko houdt vinger aan de pols.

Door een combinatie van externe factoren en de uitzonderlijke septemberdrukte heeft Signpost een achterstand opgelopen in het verwerken van reparaties. Om deze piek in service-meldingen op te vangen zijn er een aantal tijdelijke maatregelen genomen:

- Er wordt - mits akkoord scholen- overgeschakeld naar pickup en return om herstellingen sneller en efficiënter uit te te kunnen voeren en de achterstand weg te werken.

- De focus wordt gelegd op toestellen die onbruikbaar zijn (aan te duiden in M4S). Er wordt gevraagd om toestellen die nog bruikbaar zijn in dienst te houden en deze zullen later worden hersteld.

Het team van 75 techniekers is opgeschaald met externe onderaannemers en werkt op dit moment door in het weekend om de hinder voor de scholen tot een absoluut minimum te beperken.

DOKO speelt hier kort op de bal. Wij zitten wekelijks met Signpost samen om dit op te volgen en DOKO oefent de nodige druk uit om dit te verhelpen. DOKO heeft hen ook al in gebreke gesteld. De afnemers van hun kant zijn gerechtigd om eveneens de wettelijke voorziene actiemiddelen toe te passen. Klik hier voor de volledige nieuwsbrief en model ingebrekestelling.

An Vrijders 19 september, 2023
Archief
Handige overzichtstabel digitalisering en rapporteringsplicht  overheidsopdrachten
Gedeeltelijk vanaf 1 september 2023 van kracht!