Driejaarlijkse informatieplicht Aanbestedingen onder Europese drempel 2021-2022-2023

Wij herinneren jullie graag aan de driejaarlijkse verplichting om de totale gegunde waarde door te geven van alle opdrachten waarvan de gegunde waarde onder de Europese bekendmakingsdrempels valt. Opdrachten van beperkte waarde (< € 30 000) zijn uitgesloten van deze rapportage.

Ten laatste op 15 maart 2024 moeten schoolbesturen de totale waarde van alle overheidsopdrachten onder de Europese bekendmakingsdrempels (opgesplitst in werken, leveringen en diensten) die ze in 2021, 2022 en 2023 hebben gegund, meedelen aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (Dienst Overheidsopdrachten). Het doorgeven van deze info is verplicht op basis van artikel 165 van de overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016.
De gegevens worden gebundeld in een ‘statistisch rapport’ dat bestemd is voor de Europese Commissie; één van de cruciale tools om zicht te houden op het gunningsgedrag van de aanbestedende overheden. Na deze datum kan je deze gegevens niet meer overmaken aan de FOD want de link is dan onwerkzaam.

Over welke gegevens gaat het? 

De Overheidsopdrachtenwet verplicht de aanbestedende overheden, en dus schoolbesturen, om de Dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij elke 3 jaar de totale waarde door te geven van alle opdrachten waarvan de waarde onder de Europese bekendmakingsdrempels valt.
Het gaat dus over eigen uitgeschreven dossiers onder de Europese Drempel
Aankopen via de raamovereenkomsten van DOKO moeten dus niet worden meegeteld.

Over welke drempels gaat het?

Voor 2021:
diensten en leveringen 214 000 euro en werken 5.350.000 euro.

Voor 2022 en 2023: 
diensten en leveringen 215 000 euro en werken 5.382.000 euro.

Hoe moet de informatie worden ingediend?

De federale overheid heeft een online platform https://overheidsopdrachten.belgie.be/nl  opgezet voor de input van de informatie.
Daar moet elke aanbestedende overheid voor zich de gevraagde bedragen ingeven, opgesplitst per categorie (werken, leveringen en diensten) en per jaar.
Na 15 maart 2024 kan je deze gegevens niet meer overmaken aan de FOD want de link is dan onwerkzaam.

Bron

https://overheidsopdrachten.belgie.be/sites/default/files/20240205_Avis_MB.pdf

Informatieplicht vanaf 2025

Vanaf 1 januari 2025 wordt de driejaarlijkse informatieplicht vervangen door de jaarlijkse informatieplicht. Meer informatie lees je hier

Gino Broeckhoven 6 februari, 2024
Labels
Archief
Nieuwe raamovereenkomst 'Hygiëne services'
vanaf 1 februari 2024