Einde BYOD-contract
op 21 augustus 2024

Het Bring Your Own Device-contract eindigt op 21 augustus 2024.
Twee jaar na de start van het BYOD-contract hebben we beslist dit niet te verlengen.

De vele problemen die bij het plaatsen en de uitvoering van de deelopdrachten opdoken, maakten het voor ons noodzakelijk om deze raamovereenkomst na de eerste contractperiode niet te verlengen. Dit heeft geen invloed op lopende deelopdrachten, deze hebben een eigen looptijd.
We hebben lessen getrokken uit de problemen en zullen deze verwerken in een nieuwe raamovereenkomst die we proberen rond het jaareinde beschikbaar te stellen.

We willen nog benadrukken dat, ondanks tegenstrijdige berichten van sommige leveranciers, de Wet op de Overheidsopdrachten van toepassing is. Wanneer de school haar leerlingen een bepaald toestel oplegt dat moet voldoen aan bepaalde technische vereisten en/of ze deze toestellen in beheer neemt binnen haar netwerk en/of ze verwijst naar een bepaalde leverancier en/of ze op één of andere wijze bepalend/adviserend is voor de keuze van het toestel of de leverancier, dan moet ze deze opdracht aanbesteden volgens de geijkte regels.


Kristine De Saeger 28 mei, 2024
Labels
Archief
Raamovereenkomst Fietslease?
in aantocht!