Energie ID
Wijziging in verbruiksdata energiemonitoringplatform “EnergieID” vanaf 1 maart

Het project “Klimaatscholen2050” is reeds een tijd afgelopen. Dit project voorzag onder meer in het kosteloos monitoren van je verbruiksgegevens elektriciteit en gas via het energiemonitoringplatform “EnergieID”. Deze koppeling werd voortgezet binnen de raamovereenkomst “Elektriciteit” onder vzw DOKO. 

EnergieID kan echter niet langer de gratis monitoring blijven aanbieden in deze vorm. Scholen die vandaag EnergieID reeds gebruiken, ontvingen in december 2023 de melding dat voor meer dan 2 gratis dossiers een betalend premium abonnement dient afgesloten te worden vanaf 1 maart 2024. 

De 2 beperkingen voor een gratis dossier, die vanaf 1 maart 2024 van kracht zijn :
Je hebt meer dan 10 meters in 1 EnergieID-dossier
Je hebt meer dan twee gratis EnergieID-dossiers

Ook de koppeling binnen de raamovereenkomst “Elektriciteit” via vzw DOKO
(genaamd “Klimaatscholen2050”) zal vanaf 1 maart enkel actief blijven voor scholen die een premium abonnement afsluiten. Voor gratis gebruikers blijft de historische data beschikbaar, maar zal er vanaf 1 januari 2024 geen nieuwe data meer toegevoegd worden. 

Uitgebreide informatie vind je via onderstaande links : 

Een meter afsluiten of schrappen
Een dossier overdragen aan een andere gebruiker
Een dossier afsluiten of schrappen
Upgraden naar Premium

Kristine De Saeger 21 februari, 2024
Archief
Driejaarlijkse informatieplicht Aanbestedingen onder Europese drempel 2021-2022-2023