Het nieuwe e-procurementplatform
opleidingen en informatie

Op 2 september 2023 gaat het nieuwe e-procurement platform van start voor het publiceren van overheidsopdrachten. Je kan je nu reeds registreren.

DOKO voorziet praktijkgerichte opleidingen. Tijdens de opleiding leren we de nieuwe toepassingsmogelijkheden van het vernieuwde e-platform kennen, zodat we na de sessie up to date aan de slag kunnen gaan op het platform.

Volgende opleidingen zijn voorzien:

  1. Een cursus van één dag voor 'beginners':  donderdag 30 november 2023 van 9h tot 16h in Brussel (volzet) en bijkomend vrijdag 6 oktober 2023

  2. Opvolgcursus van een halve dag voor 'gevorderden'  online op  28 september 2023 om 9h30 tot 12h30

Onderstaande informatie wordt gegeven door FOD Beleid en Ondersteuning:

LET OP: niet alle gegevens zullen worden gemigreerd naar het nieuwe platform. Hieronder kan je een overzicht vinden:

Worden gemigreerd:

Alle aankopersaccounts en organisaties, met een correct KBO-nummer.

Catalogi die beschikbaar zijn in het huidige platform.

Je dossiers op e-Notification en e-Tendering in die mate dat het nieuwe platform toelaat. Volgende elementen van je dossiers worden gemigreerd:
de beheers gegevens,  je aankondigingen, je documenten, het forum (in Excel-formaat), de uitnodigingen (zonder shortlist) en de pv’s van opening (in XML formaat). 

Worden niet gemigreerd:

De offertes die in je dossiers werden ingediend. Bewaar deze dus zeker ook in je eigen omgeving indien nodig.

De rollen die je als aankoper hebt op het huidige platform omdat er in het nieuwe platform met andere rollen zal worden gewerkt. Dit hoeft echter niet noodzakelijk een nadeel te zijn. We leggen dit meer in detail uit in het deel “wat kan je nu al doen?”.

Uitfasering

Zodra het nieuwe platform beschikbaar is, wordt het huidige platform afgesloten voor bijna alle activiteiten. Alleen als je nog lopende dossiers hebt in het oude platform kan je deze nog daar afronden. Als je een erratum of stopzetting wil doen, kan je dit nog zonder problemen doen in het oude e-Procurement-platform. Nieuwe aankondigingen (bv. gunning van een opdracht) kunnen vanaf die datum enkel op het nieuw platform worden gepubliceerd.

Publiceer je liever meteen alles op het nieuwe platform of zou je toch liever ook je gunning nog op het oude platform publiceren? Hou dan vanaf nu in je planning rekening met de datum waarop het nieuwe platform operationeel wordt (vermoedelijk 5 september).

Wat kan je nu al doen?

In ons nieuwe platform werken we met nieuwe rollen. Meer uitleg over deze rollen vind je in een apart document op onze website. Deze rollen moeten worden geconfigureerd door de organisatiebeheerder(s), wat vandaag super-user wordt genoemd, van je organisatie. Deze organisatiebeheerder(s) bepalen bij het in werking treden van het platform de rollen van alle gebruikers. Het nieuwe platform biedt voor de organisatiebeheerder(s) dan ook de ideale gelegenheid om na te gaan of de organisatiestructuur in het platform nog correct is. Daarnaast kan de organisatiebeheerder gemakkelijker gebruikers verwijderen die niet meer actief zijn binnen de organisatie.

1. Kijk na wie de super-user / organisatiebeheerder van je organisatie is

Ken je als gebruiker je super-user niet of denk je dat je huidige organisatie geen super-user heeft? Vraag dan zeker intern na wie deze persoon zou zijn of signaleer intern dat er een organisatiebeheerder moet worden aangesteld om op het nieuwe platform te kunnen werken.

2. Zelf super-user of organisatiebeheerder? Kijk je organisatiegegevens na 

Ben je vandaag de super-user voor je organisatie? Controleer dan of het KBO-nummer, aanwezig in je organisatiegegevens nog correct is. Ook de aanwezigheid van een correct e-mailadres en telefoonnummer is belangrijk. Indien deze gegevens niet aanwezig zijn, zal je organisatie niet gemigreerd worden naar het nieuwe platform. We publiceren binnenkort ook een gids voor organisatiebeheerders om je verder te helpen bij het implementeren van het nieuwe platform binnen je organisatie. 

3. Kijk het e-mailadres van je account na

Een andere belangrijke aanpassing is het gebruik van je e-mailadres als gebruikersnaam. Wil je vermijden dat je account niet wordt gemigreerd omdat er meerdere personen binnen je organisatie hetzelfde e-mailadres gebruiken? Kijk in de profielgegevens van het huidig platform dan even na met welk e-mailadres je account geregistreerd werd en pas aan waar nodig. Daarnaast is het ook belangrijk dat je account gekoppeld is aan je identiteitskaart en je telefoonnummer correct werd geregistreerd.


Meer uitleg over deze rollen vind je in een apart document op de Bosa-website.
Instructievideo's hoe je moet registreren of een publicatie doen vind je hier.

in Doko
Kristine De Saeger 30 januari, 2023
Labels
Archief
Raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs
wordt met 1 jaar verlengd