Iddink beslist zich terug te trekken uit de Belgische markt per 1 juli 2024

Wij vernamen van een aantal scholen dat zij een opzegbrief ontvingen waarin Iddink claimt dat ze voor de huurboeken een overname kunnen afdwingen. Wij zochten uit of dit in het kader van perceel 4 van de raamovereenkomst handboeken secundair correct is.                                

- Voor de scholen die intekenden op de raamovereenkomst op het perceel 4 (extern boekenfonds met commissie voor de school), wordt dit niet afgedwongen. Einde schooljaar 2023-2024 stopt de samenwerking (zou ook zo geweest zijn wegens aflopen RO). De scholen die gebruik maken van het aanbod huurboeken, krijgen de mogelijkheid om deze boeken over te nemen van Iddink aan de afgesproken voorwaarden. De keuze is aan de school

- Voor de scholen die zelf een overeenkomst met Iddink tekenden, ligt het anders. Daar vallen ze terug op hun eigen verkoopsvoorwaarden en die lijken ze te gaan afdwingen. Dit uit zich in de vaststelling dat ze dit zonder vergoeding eenzijdig verbreken (jaarlijkse opzegging mogelijk ook voor Iddink?) maar vooral in de scholen die gebruik maken van het aanbod huurboeken. Hier verplichten ze deze scholen om de huurboeken over te nemen aan de vastgelegde voorwaarden.

An Vrijders 23 november, 2023
Archief
Nieuwe drempelwaarden voor overheidsopdrachten
geldig van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025