Nieuwe drempelwaarden voor overheidsopdrachten
geldig van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025

Elke twee jaar past de Europese Commissie de drempelbedragen voor overheidsopdrachten aan op basis van de wisselkoers van de euro. Deze drempels bepalen vanaf welk bedrag een overheidsopdracht Europees moet worden bekend gemaakt.  De nieuwe drempelbedragen overheidsopdrachten zijn op 16 november gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en gelden vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.                           De drempelwaarden zijn licht gestegen ten opzichte van de vorige periode.

Voor de klassieke sectoren (o.a. scholen) zijn volgende bedragen van toepassing:

 

Huidig

Vanaf 1 januari 2024

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

€140.000

€143.000

Leveringen en diensten

€215.000

€221.000

Werken

€5.382.000

€5.538.000


An Vrijders 22 november, 2023
Labels
Archief
Nieuwe regels voor de borgtochtregeling bij overheidsopdrachten
Wijzigingen vanaf 1 november 2023