Nieuwe raamovereenkomst aankoop personal computers A-merken

Vzw DOKO heeft de laatste maanden hard gewerkt aan het vernieuwen van de raamovereenkomst voor de aankoop van nieuwe computers A-merken. We hebben in overleg met de betrokken inkopers en ICT-coördinatoren van onze scholen en besturen gekozen voor één leverancier. De procedure is afgerond. Ondertussen is de standstill doorlopen en de gunning betekend. 

Vanaf 16 mei 2023 kunnen geen bestellingen meer geplaatst worden op de raamovereenkomst met Signpost die in 2019 werd afgesloten.

Vanaf 16 mei 2023 gaat de nieuwe raamovereenkomst van start voor de aankoop van nieuwe computers A-merken. 

De nieuwe raamovereenkomst omvat de aankoop van desktops, laptops, Chromebooks, tablets,  gsm’s en randapparatuur zoals digiborden, laptopkarren, projectoren, dockingstations en allerhande accessoires. Het aanbod beperkt zich niet tot Windows/Android/Linux  (perceel 1) maar ook Apple werd via een tweede perceel toegevoegd. Ook dienstverlening zoals een all-in onderhoudscontract en licenties zit in het aanbod vervat.

Het eerste perceel werd gegund aan Signpost België. Je kan vanaf 16 mei je mandaat geven aan DOKO. Van zodra we je digitaal ondertekende mandaat ontvangen hebben, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en kan gestart worden met bestellen binnen deze raamovereenkomst.  

De contractsluiting van het tweede perceel laat nog even op zich wachten.  Voorlopig kan er alleen een mandaat gegeven worden voor perceel 1.

Alle modaliteiten over deze raamovereenkomst vind je hier.


Kristine De Saeger 16 mei, 2023
Labels
Archief
Wetgever drijft digitalisering en rapporteringsplicht over overheidsopdrachten op