Nieuwe raamovereenkomst industriële gassen
je kan je mandaat geven

De raamovereenkomst voor de aankoop van industriële gassen loopt af op 1 juni 2023. DOKO VZW heeft het nodige gedaan om een nieuwe raamovereenkomst af te sluiten per 1 juni 2023. De inschrijver met wie de opdracht wordt gesloten, is L’Air Liquide Belge SA.

Deze raamovereenkomst heeft betrekking op industriële gassen die onder meer gebruikt worden in de praktijklessen lassen, auto, carrosserie, landbouw, mechanica … Concreet spreken we hier over volgende gassen: argon, menggassen met argon, zuurstof, stikstof en acetyleen. Daarnaast kunnen ook nog andere gassen en benodigdheden die zijn opgesomd in de catalogus van de inschrijver worden aangeschaft. 

Het betreft een raamovereenkomst met één perceel en met één inschrijver. Aanvankelijk heeft DOKO VZW geopteerd voor de werkwijze van de 'gesloten' raamovereenkomst. Dit is een raamovereenkomst waar voorafgaand aan de start van de procedure een mandaat wordt gegeven door de toekomstige afnemers. Om de gewenste volumekortingen te bekomen is het immers van belang om op voorhand en met (relatieve) zekerheid een af te nemen volume te kennen. 

Door de lage interesse in deze gesloten raamovereenkomst heeft DOKO beslist om over te schakelen naar een open raamovereenkomst. Op die manier zullen schoolbesturen de eenheidsprijzen kennen alvorens zij inschrijven.

Er dient dus niet meer op voorhand ingeschreven te worden op deze raamovereenkomst. Schoolbesturen die reeds hun mandaat hebben bezorgd voor de gesloten raamovereenkomst dienen opnieuw in te schrijven.

Vanaf 1 juni 2023 is het mogelijk om af te nemen van deze raamovereenkomst, die 4 jaren zal lopen.

TIP: Recent zijn er nieuwe regels bekendgemaakt over de publicatie en rapportage over overheidsopdrachten. We verwijzen daarvoor naar onze nieuwsbrief. Indien je afneemt van een raamovereenkomst, wordt de bijkomende bekendmakings- en rapporteringsplicht vervuld door de aankoopcentrale en kan je de taaklast die hiermee gemoeid is, vermijden.

Dit betekent een maximale ontzorging voor afnemers van raamovereenkomsten.

Alle modaliteiten over deze raamovereenkomst vind je hier

in Doko
Kristine De Saeger 30 mei, 2023
Labels
Archief
Nieuwe raamovereenkomst aankoop personal computers A-merken