Nieuwe raamovereenkomst 'schoolboeken secundair onderwijs'

DOKO biedt een nieuwe overheidsopdracht voor schooljaar 2024-2025 tot en met 2029-2030. Deze omvat volgende 4 aankoopsystemen:

 1. Intern boekenfonds BULK: de school bestelt en betaalt, de boeken worden in bulk geleverd aan de school zonder extra dienstverlening (de boeken worden niet uitgepakt of gesorteerd); de school is eigenaar van de boeken, de contractueel vastgelegde kortingen komen ten goede van de school. Dit aankoopsysteem werd gegund aan de leverancier Standaard Boekhandel bv;

2.  Intern boekenfonds FIJN: de school bestelt en betaalt en de leerling krijgt zijn persoonlijk pakket op school; de school is eigenaar van de boeken, de contractueel vastgelegde kortingen komen ten goede van de school. Dit aankoopsysteem werd gegund aan de leverancier Standaard Boekhandel bv;

3.  Gemengd boekenfonds FIJN: de leerling bestelt en betaalt maar met levering persoonlijk pakket op school; de leerling is eigenaar van de boeken, de contractueel vastgelegde kortingen gaan rechtstreeks naar de leerlingen. Dit aankoopsysteem werd gegund aan de leverancier Lichtvis (tijdelijke maatschap van Lichtvis bv te Oudenaarde, Boekhandel Salvator bv te Mechelen en Beatrijs bv te Oudenaarde);

4.  Extern boekenfonds FIJN: de leerling bestelt en betaalt met levering persoonlijk pakket thuis; de leerling is eigenaar van de boeken, de contractueel vastgelegde kortingen gaan rechtstreeks naar  de leerlingen. Dit aankoopsysteem is gegund aan Studieshop bv.

Het is de bedoeling dat een school de wijze kiest waarop ze de boeken bij haar leerlingen wil krijgen en vervolgens vaststelt met welk aankoopsysteem en distributeur binnen onze raamovereenkomst dit kan.

Een bestuur/school die gebruik wenst te maken van de raamovereenkomst kan dat via de gepaste mandatering kenbaar maken. Eens de mandatering in orde, wordt door DOKO vzw de juiste leverancier op de hoogte gebracht en kunnen er afspraken gemaakt worden binnen het kader van de raamovereenkomst.

Het is inherent aan de wet op de overheidsopdrachten dat een bestuur die geen gebruik maakt van de raamovereenkomst, zulke opdrachten zelf aanbesteed.

Alle concrete info over deze raamovereenkomst vind je onder
fiche-schoolboeken-sec-ond-2024-2029 | DOKO

Kristine De Saeger 5 maart, 2024
Archief
Energie ID
Wijziging in verbruiksdata energiemonitoringplatform “EnergieID” vanaf 1 maart