Overheidsopdrachten werken – erkenning aannemers
aanpassen maximumbedrag per klasse

Als een aannemer wil deelnemen aan een overheidsopdracht 'werken' moet hij erkend zijn in een bepaalde categorie en prijsklasse. 
De prijsklasse geeft aan tot welk maximaal bedrag de aannemer een welbepaalde opdracht mag uitvoeren. 
De wetgever heeft die maximale bedragen nu aanzienlijk opgetrokken.
De nieuwe bedragen gelden vanaf 1 juni 2024.

Maximale bedragen voor de eerste 7 klassen:Klasse 8-aannemers mogen inschrijven op alle overheidsopdrachten, ook op deze waarvan het maximaal bedrag €6.396.000 overschrijdt.

Kristine De Saeger 3 mei, 2024
Labels
Archief
Nieuwe raamovereenkomst 'schoolboeken secundair onderwijs'