Overschrijding bandbreedte elektriciteit 2023 leidt tot kleine meerkost voor 2023
Net zoals vorig jaar is het totale elektriciteitsverbruik in 2023 binnen de raamovereenkomst hoger dan voorspeld.
In het achterliggende bestek is er de mogelijkheid dat de gekozen leverancier een vergoeding vraagt indien dit meer is dan 20 %.
Door een vrij juiste inschatting van het totale verbruik door DOKO en dus het zeer beperkte meerverbruik bovenop de vastgelegde bandbreedte is het prijsverschil beperkt gebleven tot 0,103 €/MWh.
Dankzij onze juiste inschatting van het verwachte verbruik, onze gespreide aankoopstrategie in het verleden en ondanks deze meerkost komen we goed door de huidige energiecrisis. DATS 24 zal in de volgende facturatie deze kost doorrekenen in functie van het totale verbruik in 2023 per EAN. Een extra lijn met de omschrijving “Bandbreedteoverschrijding” zal op het voorblad van de factuur vermeld staan. Het vermelde bedrag is inbegrepen in het totaal factuurbedrag.

An Vrijders 24 januari, 2024
Labels
Archief
Professionaliseringsaanbod van Signpost binnen de raamovereenkomst breidt uit