Verplichting om elektronische facturen te ontvangen en te verwerken
Herinnering laatste fase van elektronische facturering uitgaven scholen.


We herinneren nog even aan de verplichting om elektronische facturen te ontvangen en te verwerken. 
Het KB van 9 maart 2022 voorziet in een gespreide inwerkingtreding van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. 
Overheidsopdrachten die gelijk zijn aan of hoger zijn dan de drempel voor de Europese bekendmaking en die vanaf 1 november 2022 zijn bekendgemaakt, moesten als eerste de elektronische facturering door de opdrachtnemers ondergaan.
 Daarna volgden de facturen van opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan 30.000 euro (exclusief BTW) en die vanaf 1 mei 2023 zijn bekendgemaakt.
 De facturen voor de overige overheidsopdrachten (lager dan 30.000 euro (exclusief BTW) die bekendgemaakt worden vanaf 1 november 2023, volgen binnenkort in een derde fase. 
Er is wel een uitzondering. Aanbesteders zijn niet verplicht om hun facturen elektronisch te laten toekomen, wanneer de geraamde waarde van de overeenkomst lager is dan of gelijk is aan 3.000 euro (exclusief BTW).

WaardeDatum bekendmaking
≥ EU drempel
01/11/2022
≥ 30.000€ - < EU drempel
01/05/2023
≥ 3.000 €- < 30.000 €
01/11/2023

An Vrijders
13 september, 2023
Labels
Wijzig
Archief
Handige overzichtstabel digitalisering en rapporteringsplicht  overheidsopdrachten
Gedeeltelijk vanaf 1 september van kracht!